Search results for: "اطلاعات"


فرهنگ

Arezoo Alemyar

ولایت هرات نسبت به موقعیت خاص که در سطح کشور و منطقه دارد از جمله ولایات……

by arezoo-alemyar

read more

رسانه ها

fawzia622

رسانه های تصویری در دنیا بسیار زیاد است و این رسانه ها تمام اطلاعات را به……

by fawzia622

read more

کمپیوتر

fareshtasadat

کمپیوتر از زمان پیدایش تاحال مسیرطولانی رادرمدت محدودی طی کرده است قبل……

by fareshtasadat

read more

Computer Memory

sahel hakimi

Computer Memory:  تعریف: هروسيله که توانائي ثبت اطلاعات را داشته باشد بنام حافظه……

by sahel-hakimi

read more

رسانه

najlazakeri najla

خداوند بزرگ ومنان را نهایت سپاس که ما را در روشنایی علم و معرفت قرار داده……

by najlazakeri-najla

read more

قصه گویی

mahnaz ahmadi

داستان به راستی یک کلمه ی پر معنا می باشد .بدین معنی که فکر و ذهن کودک را به……

by mahnaz-ahmadi

read more

عناصر خبر

mahnaz ahmadi

عناصر خبری در تنظیم خبر ,رکن اصلی,شناخت عناصر خبر است.بدون شناخت از عناصر……

by mahnaz-ahmadi

read more

ادراک

FawziaNoori

بطور کلی اطلاعات بصورت واحدهای کوچکی به حواس انسان وارد می شود اما انسان……

by FawziaNoori

read more


Back to Top