Search results for: "اعتقاد"


قرآن کریم

Hatifi-Herat

قرآن کریم یکی از بزرگ ترین معجزه های حضرت محمد /ص/ است و قران کریم از طرف خداوند……

by Hatifi-Herat

read more

یاد

‫نیلوفری در ساحل‬‎

شب که میشود من و هجوم یاد ها اشک و نوحه تا اذان بامداد ها شب که میشود مرا زغصه……

by -7049

read more

پول ؟؟؟

zahra ibrahimi

همیشه به این اعتقاد داشتم که پول توی زندگی هیچ ارزشی نداره... فکر میکردم وقتی……

by zahra-ibrahimi

read more


Back to Top