Search results for: "افکار"


حسادت

morsalmasror

حسادت یک پدیده است که بعضی اشخاص به اساس جهالت آنرا در وجودشان بوجود میآورند……

by morsalmasror

read more

بهترین آرزو

niyayesh

از نظر من تمنا و آرزو یگانه چیزی است که همهء انسانهای روی زمین آنرا در ذهن……

by niyayesh

read more

نوروز

gete

  قدم به قدم به فرا رسیدن سال جدید نزدیک می شویم برای رفتن بر سال جدید و……

by gete

read more

آموزش زنان

morsalmasror

آموختن علم بر زن ومرد مسلمان فرض است در قدیم که افکار مردم پیشرفته نبود وفیصدی……

by morsalmasror

read more

شهر رویایی

niyayesh

 " بنام خداوند یزدان" " شهر رویایی" این بار قصد دارم در مورد یک شهر رویایی……

by niyayesh

read more

جوانی

Mozhdah Mohtasebzadah

  ای مکاتب پراز عشق  وتقوای جوانی من شما هستید ؟؟؟ متی و سرور شما هنوز……

by mozhdah

read more

مکتب

bahmanbarekzai

  مکتب جای می باشد برای پیشرفت انسان که انسان را برای پیشرفت وانسان شدن……

by bahmanbarekzai

read more

جوانان

parvin yari

جوانان جوانان عضو فعال اجتماع هستند ودر تمام نقاط دنیا این قشر از اجتماع……

by parvin-yari

read more


Back to Top