Search results for: "اقتصادی"


توریزم

razia11

توریزم یک نوع مسافرت می باشد که یک توریست به هدف سیاحت، تفریح، گردشگری و……

by razia11

read more

صلح!!

diba520

صلح یکی از بزرگ ترین نعمات الهی برای بشر بشمار میرود صلح مایه خوشبختی و روانی……

by diba520

read more

فساد

elaha mahmod

   قسمیکه رونماست فساد از جامعهء گذشته تاجامعهءامروزی در کار کرد روزانه……

by elaha-mahmod

read more

مادر

somaua

می خوا هم موضوعی را برای شما اریه کنم در باره اینکه یک مادر با چقد ر مشکلات……

by somaua

read more

مفهوم سیاست

‫نیلوفری در ساحل‬‎

  سیاست به لحاظ مفهومی عموماَ به معنی عمل اخذ تصمیم و اجرای آن برای کل……

by -7049

read more

مصارف بیجا

Omid dorani

اسراف کردن کار درست و پسندیده ای نمیباشد ، امروزه در تمام جوامع اسراف مانند……

by Omiddorani

read more

صحت

Fatema Maten

صحت نظریات متفاوتی از شروع بشریت تا کنون در مورد صحت موجود بوده وخیلی ها……

by FatemaMaten

read more

نا امنی

maryam akbary

ما در جامعه به فعالیت های مختلف اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی ضرورت داریم.……

by maryamakbary

read more

بی سوادی

maryam akbary

  زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد . کسانی……

by maryamakbary

read more

ادبیات

Toba Seddiqi

زبان و ادبیات همانا یکی از هنرهای اصیل و کهن انسان به شمار میرود که با گذشت……

by TobaSeddiqi

read more

انتخابات

roma41

  انتخابات رأیس جمهوربه رائ مردم یکی ازجمله قوانین طبعی دنیامیباشد . تمامی……

by roma41

read more

مالزیا

Jaber Hashemi

  کشورمالزیا,یا مالزی درجنوب خاوری آسیا وسواحل جنوبی دریای چین جنوبی……

by jaber-hashemi

read more

مواد مخدر

fawzia622

در سال های اخیر، افزایش و تجارت غیر  قانونی مواد مخدر افکار عامه جهان……

by fawzia622

read more

فساد

Hayedeh Nowrozi

فساد به معنی فتنه و نیرنگ است و این فساد است که در ادارات سبب ظلم و بدی میگردد.……

by hayedeh-nowrozi

read more

غرس نهال

marie444aniri

نهال شانی از دیرزمان در کشور ما رواج داشته مردم بخاطرسرسبزی ومواد سوخت بخاطر……

by marie444aniri

read more

انتخابات

terma

انتخابات انتخابات چیست ؟ انتخابات یعنی انتخاب کردن یعنی برگزیدن یعنی تضمین ……

by terma

read more

فقر

Ramika Taskin

فقر عبارت است از ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای انسانی . فقر دونوع است……

by ramika-taskin

read more

ایسلند

Jaber Hashemi

کشور ایسلند جزیره ای است درمیان آبهای شمالی اقیانوس اطلس وجنوب اقیانوس……

by jaber-hashemi

read more

زنان

nooriya erfaniyan

بااینکه زنان نیمی ازافرادجامعه راتشکیل میدهنداما درطول تاریخ موردظلم وستم……

by nooriya

read more

رسانه

najlazakeri najla

خداوند بزرگ ومنان را نهایت سپاس که ما را در روشنایی علم و معرفت قرار داده……

by najlazakeri-najla

read more

بی سوادی

Laili Zia

بی سوادی یک مشکل بسیار بزرگ هم به شخص هم به جامعه می باشد شخص بی سواد هیچگاه……

by laili-zia

read more

ازدواج

amenazafari

در جوامع امروزی، خصوصاً در کشور ما افغانستان، به دلیل مسائلی از قبیل، پایین……

by lovelysweet

read more

معلولیت

MarziaSaeed

بر اساس معیارهای علمی معلولیت عبارت از وضعیت فردیکه به دلیل نقص فقدان یا……

by marziasaeed

read more

رشوه

hamidullahhamidi

رشوه که یکی از آفات جامعه ما میباشد و در بعضی از ارگان ها به صورت بسیار وسیع……

by hamidullahhamidi

read more

بلخ باستان

maryam akbary

بلخ یکی از و لایات های باستانی کشور ماست که به نام های ام البلاد (مادر شهرها)/……

by maryamakbary

read more


Back to Top