Search results for: "اقیانوس"


آ ب

linarahim

آب مایه حیات زندگی انسان می باشد.وبدون آب زندگی کردن دشوار می باشد.وآب یک……

by linarahim

read more

گم شدم

jawad dorani

گم شدم در بین تاریکی و سردی این جاده ها ، جاده هایی که آغاز و انتهایش معلوم……

by jawad-dorani

read more

اقیانوس هنر

sebghatullah inan

هنر زاده روح انسانی است که در جستجویی شدن ها ایست که باید به آن انسان دست……

by sebghat

read more


Back to Top