Search results for: "امنیت"


انسان

razia11

من همین ام انسان خاکی ام من همین ام عضو افغانی ام من همین ام بنده اصلی ام……

by razia11

read more

صلح!!

diba520

صلح یکی از بزرگ ترین نعمات الهی برای بشر بشمار میرود صلح مایه خوشبختی و روانی……

by diba520

read more

صلح

atayeesomaya

صلح چیست؟ صلح مانند درخت زیبایی است که سرشارازمیوه های شیرین ورنگارنگ است.که……

by atayeesomaya

read more

امنیت

Azada Nabizada

امنیت امنیت(صلح وثبات) یگانه آرزوی هر فرد از جامعه است وتنها چیز باارزش است……

by azada-nabizada

read more

امنیت

NasirAhmad459

امنیت امنیت در افغانستان درحال حاضرنسبت به ده سال گذشته بسیارخوب است بخاطریکهاردوی……

by NasirAhmad459

read more

نا امنی

maryam akbary

ما در جامعه به فعالیت های مختلف اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی ضرورت داریم.……

by maryamakbary

read more

صلح چیست؟

razia11

صلح عبارت ازآرامی وآسایش است. چیزی که بیشتر کشور عزیز ما افغانستان به آن……

by razia11

read more

صلح چیست...؟

Nilofar

زنده گی،کار و صلح هر سه با هم وابسته میباشند. طوریکه برای زنده گی کردن ضرورت……

by neloofar

read more

امنیت

Arzoorahmany

  پدیده که اذهان وافکارهمه راسر لویح همه گام های شان قرارداده است .اصلی……

by Arzoorahmany

read more

آرزو من

vajehaazizy

آرزو من در زندگی این که یک شخص خوب وصداقت کار باشم و بتوانم از کار های که……

by vajehaazizy

read more

انتخابات

khatereh93

انتخابات وطن عزیزمان افغانستان است که سالیان سال مورد تجاوز وتاخت وتاز……

by khatereh93

read more

صلح

fahim961

صلح بهترین واژه است .که تمام مردم  به کشوری صلح دوست ضرورت دارد .واژه صلح……

by fahim961

read more

افغانستان

razia11

کشورعزیز ما افغانستان که در وسط آسیا موقعیت دارد ویک کشور کوهستانی ومحاط……

by razia11

read more

انتخابات

maeda4

  نقش انتخابات انتخابات یعنیانتخاب کردن یاتعیین کردن یک رئیس جمهور متحدو……

by maeda4

read more

انتخابات

MarziaSaeed

  انتخابات جمع انتخاب و سر نوشت ساز هر کشور می باشد. کشوری که حاکم نداشته……

by marziasaeed

read more

موفقیت!

Forogh Ebrahimzade

موفقیت کلمه جادوی است که معمولا نظر به زمان و موقعیت هر فرد زیادمورد استفاده……

by forogh-ebrahimzade

read more

سحرګل

Laili Zia

  سحرگل چهارده ساله که توسط برادراندرش محمد خان به ازد واج داده شده بود……

by laili-zia

read more

جنگ

Massihullah Rahmani

جنگ قدیمی ترین وابتدایی ترین وسیله حل اختلافات جوامع بشری است که در عصر……

by massihullah-rahmani

read more

تعقیر

Karamat Zhara

گاهی برایم دشوار است که دراکثر لحظات  زندگی ام یک جمله تکراری را بشنوم……

by KaramatZhara

read more


Back to Top