Search results for: "انواع"


جاروب برقی

Haroon625

جاروب برقی   جاروب برقی از وسایلی است که امروزه از جمله وسایل استاندارد……

by Haroon625

read more

نجاری

fawzia622

نجاری یک شغل با ارزش و مهم است که درهر کشور مردم به این شغل مصرف کاراند داشتن……

by fawzia622

read more

ظلم

marjanjami

هر آنچه از حد معمولی خود تجاوز کند ظلم است. بنابر این اسراف را نیز ظلم کفته……

by marjanjami

read more

موسیقی

fawzia622

موسیقی یکی از قدیمی ترین هنر های ظریف است که تمام انسان ها از زمان های بسیار……

by fawzia622

read more

جنگل

fawzia622

جنگل های در یک کشوربسیار مفید و با ارزش است باعث تصفیه هوا و پاکی محیط زیست……

by fawzia622

read more

سیر علمی

Laleh zaka

سیر علمی   تمام شاگردان بی صبرانه منتظر زنگ تفریح بودند زیرا به اساس وعده……

by Laleh1

read more

کابل

Saidaliasghar Yaqoobi

  کابل یکی از شهر های مرکزی وپایتخت افغانستان است این شهر دارای آب وهوای……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

موسيقى

nour mohamed

الموسيقي هي فن مؤلف من الأصوات والسكوت عبر فترة زمنيه يعتقد علماء تاريخ……

by NoranMagdy

read more


Back to Top