Search results for: "اهمیت"


محیط زیست!!!

diba520

محیط زیست یکی از جمله مهمترین کارهای که باید در یک کشورو یک ملت صورت گیرد……

by diba520

read more

دوست

fawzia622

انسان یک موجود اجتماعی است و از وقت که تولد می شود شروع به یاد گیری می کند……

by fawzia622

read more

عنعنات عید

kobra30

در میان هر سالی دو جشن بزرگ بنام های عید رمضان و قربان میان مسلمانان برگزار……

by kobra30

read more

زکات

helin zahad

  زکات یکی از واجبات مالی و عبادی است که در نظام اسلامی از اهمیت والایی……

by rabihazahad

read more

کبروغرور

Azada Nabizada

کبروغرور در آغاز میخواستم تعریفی کوچک داشته باشم از کبروغرور اما کدام تعریفی……

by azada-nabizada

read more

انتخابات

weida

انتخابات سال 1393 همه مردم راهیجان زده کردومردم آروزی اینرادارندکه سال1393……

by weida

read more

مهر مادر

moqadas24

  ارزشمند ترین  وقایع زندگی معمولادیده نمی شوند و یا لمس نمی گردند بلکه……

by moqadas24

read more

اهمیت خواب

toba.ahmadi13

 اهمیت خواب وقت برای گرفـتن مجدد نیرو خواب یک امرطبیعی وضروری برای استراحت……

by ahmadi13

read more

بافندگی !

Ahmad Farid

بافندگی یک شغل بسیار قدیمی است که از قدیم تا حالا رواج دارد که در ذیادتر……

by farid-ahmad

read more

چه؟

mahnaz ahmadi

what?چه؟ در خبر نویسی عنصر چه به ماهیت و فعلیت رویداد مربوط می شود,خواه فعلی……

by mahnaz-ahmadi

read more

خواب سالم

sadiqahrari

بسیاری جوانانی هستند که با وجود فعالیت های زیاد مانند سپورت ،کار های خانه……

by sadiqahrari

read more

مطبوعات

abdulrahman7

مطبوعات  یکی از  فاکتورهای با اهمیت  در جوامع دموکراتیک به شمار می……

by abdulrahman7

read more


Back to Top