Search results for: "بارانی"


زندگی

parisa ahmadi

آه ای زندگی منم جلوه گر خاموشی آه ای زندگی منم پر ز روزهای بارانی من ترا در……

by parisaahmadi

read more

حس غریب

Fardina Alemyar

بنام هستی که میپرستی گویند سلام بهترین بهانه برای پیدا کردن یک دوست است……

by fardinaalemyar

read more

سیب

Saieda Sadiqi

یک شب بارانی و زمستانی مادر مریضم با چهره پژمرده و با صورت زرد و زار و بادست……

by SaiedaSadiqi

read more


Back to Top