Search results for: "بدبخت"


سپاه عشق

Tamana Hamidy

عشق کلمه راز آمیز،حس پر درد و دارای درمان ،حسی که خود را پادشاه تمامی احساسات……

by tamana-hamidy

read more

دل من

Omid dorani

آنکه در گیر بلا هاست این دل فرسوده و ویران من است ، آنکه میسوزد و میسازد و……

by Omiddorani

read more

انتخاب

nargeszaka

انتخابهمیشه خوب را انتخاب کنید انتخاب کلمه یست که سر نوشت وزندگی انسان را……

by nargeszaka

read more

نامردی.

safa samar

خدایا: امروز دلم را به تو میسپارم ... دلی که همچون یک دفتر...... پر است از دلتنگی.……

by safa-samar

read more


Back to Top