Search results for: "برق"


بخاری گازی

Anosh Anexx

بخاری گازی بخاری گازی یک وسیله ای است که برای گرم کردن منزل و یا دفاتر استفاده……

by anosh-anexx

read more

باران رحمت

somaua

 شکر الله که اکنون رحمت باران برسید .....نعمت وخیر زهر گوشه فراوان برسید……

by somaua

read more

نقش خیال

arash366

این عالم عبرت نیست جز برق شرر چیزی در مشرب و ماکولش جز خون جگر چیزی در عیش……

by arash366

read more

برق

nazakat25

برق برق از جمله ضروریات حیاتی بشر به شمار میرود خصوصا در این زمان که تمام……

by nazakat25

read more

اهمیت زراعت

razia11

تعریف زراعت : زراعت عبارت ازتهیه کردن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات،……

by razia11

read more

برق ساکن

Laleh zaka

برق ساکن   پدران ما در زمانهای بسیار قدیم در مورد برق ساکن شناخت و معلومات……

by Laleh1

read more

هرات

mohammadi664

شهرباستانی هرات درغرب افغانستان موقعیت داشته واز جمله بزرگترین ومشهورترین……

by mohammadi664

read more

برق

Soniya Akbarzade

  برق انرژی است که برای تحرک در فابریکات صنعتی ، ماشین آلات و تنویر خانه……

by SoniyaAkbarzade

read more

خدا

Yalda Khorram

دلیل بر وجود خدا: کسانیکه محور عقل شان روی حواس پنج گانه میچرخد میگویند ما……

by yalda-khorram

read more

برق !

Ahmad Farid

برق ! برق نعمت بزرگی است که خداوند بزرگ برای بندگانش داده است تا که شب را……

by farid-ahmad

read more

زندگی

Sonia Basharmal

        .زندگی کوتا تر از آن است که انسان بتواند تمام اشتباهات……

by sonia-basharmal

read more

اسراف

Laili Zia

چرا اسراف کردن زشت و ناپسند است ؟                                                         ……

by laili-zia

read more

زندگی

sataishtanha

زندگی دو چهره دارد ! مادی و معنویوقتی از پنجره مادیات به آن نگاه کنیم جهانی……

by sataishtanha

read more


Back to Top