Search results for: "بزرگ"


قرآن کریم

Hatifi-Herat

قرآن کریم یکی از بزرگ ترین معجزه های حضرت محمد /ص/ است و قران کریم از طرف خداوند……

by Hatifi-Herat

read more

دوست

fawzia622

انسان یک موجود اجتماعی است و از وقت که تولد می شود شروع به یاد گیری می کند……

by fawzia622

read more

عادت

kobra30

سالهای کبیری دربیابان خشکی تحت نام ظلمت زندگی کردم از بس هوای شده بودم……

by kobra30

read more

خواب عروسک

mahtab196

خواب عروسک عموی مریم کارخانه بزرگ عروسک سازی داشت که در آن تعداد زیادی از……

by mahtab196

read more

بچه غریب

diba520

من یک بچه غریب هستم وپدرم کفش دوز،ومن باخود فکر میکردم که آیا روزی خواهد……

by diba520

read more

چشم چرانی

fawzia622

دین مبین اسلام مسلمانان را از بعضی حرکات و کار های بیجا منع کرده است که یکی……

by fawzia622

read more

من کی هستم

nazakat25

  من کی هستم شاید این سوالی باشد که در ذهن کمتر کسانی خطور کند اما براستی……

by nazakat25

read more

آب

diba520

آب مایع حیات است وتمام زنده جانها با بودن آب زنده هستند وزنده گی خود را به……

by diba520

read more

احترام

hastitofan

در زندگی ما بزرگ ان نقش مهمی دارند و باعث میشوند از تمام گفته های انها انسان……

by hastitofan

read more

سکوت مرگ

hastitofan

در زندگی در اکثر از موقعیت ها سکوت کردم نه به خاطر نه دانستن فقد به خاطر دختر……

by hastitofan

read more

كشتيها

nooriya erfaniyan

درزمانهای بسیاردوردریاهاواقیانوسهابه نزدانسانهاچندان مهم نبودندچون آنهانمی……

by nooriya

read more

حجاب

Omid dorani

حجاب بهترین زیب و زینت یک انسان است ، خداوند متعال به تمام بندگان خود امر……

by Omiddorani

read more

باران

akbari

باران یکی از نعمت های بزرگ خداوند (ج ) است که بسیار با ارزش است که هر دانه……

by akbari

read more

جانوران

fareshtasadat

جانوران:بدنیست که سری هم به جهان حیوانات بزنیم وببینیم در این جهان چه خبر……

by fareshtasadat

read more

افغانستان

terma

افغانستان سرزمینیست کهن با تاریخ چند هزار ساله با مردمان غیور با کوه های……

by terma

read more

سپاس از الله

hasenat

" بنام پروردگار هستی " الله (ج) اگر بخواهیم تعریف مفصل از کلمه خداوند (ج) داشته……

by hasenat

read more

مرگ

nashra786

  بدانگونه که کودکان از تاریکی ها می ترسند ،مردم نیز از مرگ هرا سانند.هما……

by nashra786

read more

هرات باستان

maeda4

هرات باستان در نخست میخواهم از خداوند منان برای نعمات زیادی که برای آفریننده……

by maeda4

read more

تقدیر

nazanin mereyar

دریک قریه بزرگ سابق یک خانه خیلی زِیبای  بود دراین خانه زبیا فقط دو نفر……

by nazanin-mereyar

read more

رهبری

jawad3noorzoy

رهبری انسان ها وقتی درمورد رهبری اندشیدن که اولین غارنشین به سایراعضای……

by jawad3noorzoy

read more

ببین مادر

Arzoorahmany

  بببن مادرمن ازهمان روزاول راضی به این ازدواج نبودم این شماهابودین که……

by Arzoorahmany

read more

مرغ تخم طلا

nooriya erfaniyan

یکی بودیکی نبود.درروزگاران قدیم دریک قریه کوچک وزیبا پیرمرد وپیرزنی زندگی……

by nooriya

read more

پدر

samaseddiqi

پدر.......! خداوند متعال را سپاس میگویم که این بار مقاله یی را در رابطه به پدر……

by samaseddiqi

read more

راستی

qahar kabiri

  زندگی یکی از نعمت بزرگ خداوند کریم است که برای انسان ها برای یک مدت به……

by qahar-kabiri

read more


Back to Top