Search results for: "بس"


رهایم کن

bhnamtabsm

  آری رهایم کن دیگر نمی خواهم در طوق اسارت تو باشم نمی خواهم دیگر مرا به……

by bhnamali

read more

جنگ

Omid dorani

سیاه ترین کلمه جنگ است ، جنگ واژه ایست که وقتی نامی از او برده میشود همه قلبهایشان……

by Omiddorani

read more

صلح

Farhad Jahangiri

صلح  و آشتی لازمه هرکشور است، مردم ماسخت به صلح  نیاز دارند مردم صلح……

by farhad-jahangiri

read more

آرزوی صلح

Falaq Training Center

 هر آدمی را سرگذشتی است و هر آدمی را قصه ای است، پس به تعداد آدمهای روی……

by FalaqTC

read more


Back to Top