Search results for: "بشر"


گزارش ویژه درمورد ماه…

Back to Top

والدین

farzana360

  والدین بهترین هدیه خداوند(ج) است. که برای تمام بشر داده است. برای تمام……

by farzana360

read more

پول

lalaherfan555

بیایید که در باره پول حرف بزنیم:من پول میخواهم شما پول میخواهید آنها پول……

by lalaherfan555

read more

معلم

maryamnazhat

ای معلم!ای رهنمای نسل بشر!ای که همچون شمع میسوزی تا جهان ما حول خود را منور……

by maryamnazhat

read more

نوآوری

ahmad shafi arian

نوآوری کلید پیروزی و پیشرفت است. افرادی بازی را رقابت را میبرند که نوآوری……

by ahmadshafiArian

read more

حقوق بشر

Nilofar

انسانها در جامعه یک سلسله حقوقی دارند البته بعضی از این حقوق از زمان پیدایش……

by neloofar

read more

حقوق بشر

mahraban

حقوق بشر حقوق بشرازدوکلمه حقوق وبشرترکیب شده است حقوق جمع حق وحق به معنای……

by mahraban

read more

منطق

setayesh alemyar

منطق مصدر ميم است به معناى گفتار و در قرآن مجيد هم به همين معنى آمده است (خداوند……

by saharAyoubi

read more

علم

sahel hakimi

 علم اهمیت علم درزندگی بشر جایگاه به خصوص دارد تا جایی که از لحظه ای که……

by sahel-hakimi

read more

بنویس

qahar kabiri

بنویس بنویس بنویس از محرومیت از نابسمانی های از یاس ها و از حرفهای بزرگان……

by qahar-kabiri

read more

فقیر

breshna barak

فقیر   طوری که همه آگاهی داریم  مردم فقیر و بیچاره بیشتر در کشورهایی……

by breshna

read more

انسان باش:...

amenazafari

قبل از شروع این مقاله باید عذرخواهی کنم که این چنین نامی برای نوشته ام انتخاب……

by lovelysweet

read more

امید

Moshtaq Ahmad Tokhi

زندگی سراسر امید است و تکاپو، شور و تحرک.  هدف زندگی راستین بسی مقدس و……

by moshtaq-ahmad-tokhi

read more


Back to Top