Search results for: "بهار"


قربان کیستی

parwiz

  ای دیده بازو اله وحیران کیستی ایدل اسیر زلف پریشان کیستی از سرو قد غنچه……

by parwiz

read more

بهار

azar438

  ز جود خوان کرم پر گشاده است شکوفه هزرا نعمت الوان نهاده است شکوفه اگر……

by azar438

read more

زلف

arash366

بهار و سبز و جوش شکوفه شده هر شاخ گلپوش شکوفه همی نالید بلبل زار و میگفت چنین……

by arash366

read more

بهار

kobra30

بهار آنگونه می آيد که انگار خبردارند همه ز عطر و بويش همه جا را چراغانی نمودند……

by kobra30

read more

صلح

Herat Women's Annex

وقتی بهار زنده گی مارا تنها میگذارد! دلتنگ تمام وازه های بهاری میشویم! تنها……

by herat-womensannex

read more

طبیعت

morsa ghadri

  وقتی که حرف از قدرتهای و وجود خداوند (ج) را بر زبان می آورم زود نظر ما……

by morsaghadri

read more

فصل بهار

marjanjami

نخست از همه شکر گذاری از آن ذات زیبا که خودش زیبا تمام مخلوقاتش را زیبا آفرید……

by marjanjami

read more

نهال شانی

hastitofan

نهال شانی در هرات هر سال مردم در فصل بهار نهال شانی میکنند و با نهال شانی……

by hastitofan

read more

بهار

sonia877518

هرچند غنچه راست ز باد بهار فیض دارد دلم ز نگهت گیسوی یار فیض گلها بباغ گرببند……

by sonia877518

read more

بهار

maeda4

بهار اولین فصل سال می باشد.که دارای سه ماه حمل-ثور وجوزا می باشد.در فصل بهار……

by maeda4

read more

بهار

morsa ghadri

بهار بهار بهترین فصل برای ما انسان ها است. در فصل بهار انسان ها خوشی های فراوانی……

by morsaghadri

read more

بهار

Arzoorahmany

بهارنویدبخش زنده گی وروزگارنووبه طبیعت ومخلوقات وانسان هااست .بهارفصل……

by Arzoorahmany

read more

بهار

azita sadiqi

بهار آیا از سردی خسته شدید ؟آیا می خواهید دوباره رنگ های گوناگون را ببینید……

by azita-sadiqi

read more

زمستان

bahar786

فصلیست سرد با درختان خشک افرادی که با آمدن این فصل به وجدمی آیند . آنها میخواهند……

by bahar786

read more

بیا که...

Safiullah

بیا که فراقت من را سوختاند و اینهمه جدائی و رسوائی را بر من روا……

by safisafa

read more

بهار

habibullah jafari

به نام خدا بهار می خواهم که در این مقاله بنویسم که بهار چقدر فایده دارد. بهار……

by habibullahjafari

read more

تلاش کن

Omid dorani

بهترین راه برای بدست آوردن بزرگترین خواسته ها تلاش است تلاش کن که بتوانی……

by Omiddorani

read more

بهار

hasseb

                                          ……

by hasseb

read more

بهار

Fahima Mahmoodi

بهار اولین فصل سال بوده که بهترین و سر سبزترین فصل سال می باشد به معنی دیگر……

by FahimaMahmoodi

read more

خزان

siyar hakimi

در موسم خزان هوا روز به روز سرد شده میرود گل ها، نباتات پژمرده شده و برگ های……

by siyarhakimi

read more

میشه

kaveh ayreek

باد میوزد و من گیسوانم را از پنجره رها میکنم . میگذارم سوار بر اسب خیال به……

by mohammadhasani

read more


Back to Top