Search results for: "بیهوده"


بهار

linarahim

خداوند(ج)تمام انسان هاراخلق کرده ونعمات زیادی رابرایش داده است .آسمان وزمین……

by linarahim

read more

آرزوهایم

jawad dorani

اندرین ویرانه ، در گوشه ای ، زیر سقفی که گویا ستون ندارد ، با هزاران رفیق……

by jawad-dorani

read more

حجاب

niyayesh

در اول باید بازگو شوم که کلمهء حجاب پدیدهء است که در یک جامعهء اسلامی سبب……

by niyayesh

read more

سکوت

fareshtasadat

                                                                                                              ……

by fareshtasadat

read more

علم

Saidaliasghar Yaqoobi

آموختن علم بر هر مرد وزن مسلمان فرض می باشد،پس برای همه ئی ما لازم است که……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

روز معلم

mahnaz ahmadi

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top