Search results for: "تربیه"


مادر

eliya

مادر بهترین نعمت است. مادر نعمت خاصی از طرف خداوند مهربان به بنده گانش است……

by eliya

read more

مقام معلم

fawzia622

معلم یک شخص مهم و ضروری در تمام کشور و جامعه است که ارزش وی بسیار زیاد است……

by fawzia622

read more

خانواده

zahra rasa

جامعه بشری که متشکل از اقوامی با نژاد ادیان و مذاهب مختلف میباشند . از تعداد……

by zahrarasa

read more

بی سوادی

maryam akbary

  زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد . کسانی……

by maryamakbary

read more

سجده گاه

Shoaib Martin

ای وطن جان خاک تو ماوای ما قلب پاکت سینه تو جای ما عاشقان جان فدا داری زیاد……

by ShoaibMartin

read more

ابریشم

ahmad yaqoobi

  ابریشم یک پارچه ئی نحیف ونرم وزیبا می باشد که از آن به شکل وسائل تزئینی……

by ahmad-yaqoobi

read more

پروان

Farhad Tanha

درین مقاله مختصر میخواهم که در باره ولایت زیبای پروان به شما اندکی معلومات……

by farhad-tanha

read more

نظر من

seeyam10zalmi

  افغانستان یک کشوری دارای بافت فرهنگی وکلتووری متنوع میباشد. ازسوی دیگر……

by seeyam10zalmi

read more

خانواده

hekmatullah

خانواده خانواده ها یکی از واحد های جامعه را تشکیل داده که خود توسط افراد……

by hekmatullah

read more


Back to Top