Search results for: "ترس"


علم و ادب

razia11

  من طالبم ، طالب علم وادب هستم ای دوستان بیایید طالب اصلی شوید تا کی……

by razia11

read more

شهر شب

azita sadiqi

شهرشب   شب،با شنیدن این کلمه چه حسی در درونتان خروشان می شود .آیا شب ها……

by azita-sadiqi

read more

جنگ

faizmohamad

جنگ کلمه ای است که با شنیدن آن در هر سطح که باشد باعث به وجود امدن ذهنیت منفی……

by faizmohamad

read more

اصلاح قلب

linarahim

  خداوند متعا ل تمام مسلمانا ن را مکلف ساخته است  که به  ا وبا ورویقین……

by linarahim

read more

شهوت

sima22

786 شهوت یکی از غرایضی است که در انسان نهادینه شده است ودر اکثر اوقات همین……

by sima22

read more

مکتب

nazakat25

مکتب مکتب مکانی که برای همه دوست داشنتی است وهمه آنراتجربه نموده اند .جای……

by nazakat25

read more

زندان

Omid dorani

زندان به جایی گفته میشود که از طرف دولت و نظر به قوانین خاص ایجاد گردیده……

by Omiddorani

read more

انتظار

Omid dorani

در یک روز سرد و تاریک پاییز ، یک دختر تنها و غمزده و چشم به راه پشت پنجرهء……

by Omiddorani

read more

چه حاجت

arash366

بی دوستان مرا به گلستان چه حاجب دارم چو لاله داغ به بستان چه حاجت از آب دیده……

by arash366

read more

شجاعت

Nilofar

شجاعت به معنای گذاشتن سنگی بالای ترسی که در روح وروان ما بوجود می اید.شجاعت……

by neloofar

read more

جنگ

maeda4

جنگ جنگ یک پدیده شوم وخطر ساز است. که حاصل آن باعث بدبختی،تباهی،ویرانگری،کشت……

by maeda4

read more

ترس

marzia72

دوباره صبح خواهد شد و آفتاب طلایی دوباره طلوع خواهد کرد آری دوباره دوباره……

by marzia72

read more

تــــــرس

zahra rasa

  انسانها از آغاز پیدایش تا کنون با ترس زیستند!!!! ترس را میتوان نوعی احساس……

by zahrarasa

read more

راستگویی

jawad dorani

راستگویی بهترین صفت یک انسان مسلمان است انسان راستگو همیشه در نزد مردم با……

by jawad-dorani

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

نامادری

sataishtanha

  روزی روزگاری یک هیزم شکن فقیری بود که دو فرزند داشت. فرزندانش سهیل و……

by sataishtanha

read more


Back to Top