Search results for: "ترسد"


خیر وخیریت

somaua

آن روز رفته بودی چشمه آب بیاوری چفت در را محکم بسته بودی در دستی سطل ودر رست……

by somaua

read more

دروغ ودروغگو

nooriya erfaniyan

دروغ عدم موافقت سخن باواقعیت است.دروغ نتیجه روان شخص دروغگوست واین خودبه……

by nooriya

read more


Back to Top