Search results for: "تلاش"


شعر و شاعر

Aadela Amiry

شاعرفرستاده خداست . طبیعتی که شعر در باره اش سخن میگوید طبیعتیست که عشق سوزان……

by aadela-amiry

read more

آرامش

nagharmohmand

آآرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، بی مشکل، بی کار سخت ،یافت می……

by nagharmohmand

read more

اخلاق نیکو

fawzia622

اخلاق جمع خلق و رفتار است و اخلاق نیکو یکی از مهم ترین و با ارزش ترین موضوع……

by fawzia622

read more

موجود با همت

samana

مورچه حشرۀ کوچک و فعالیست که با جسامت کوچک و ضعیف خود در زیر خاک وسوراخهای……

by samana

read more

آرامش

nagharmohmand

  آرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، بی مشکل، بی کار سخت ،یافت……

by nagharmohmand

read more

ندیده ها

Jamil Yosufi

تلاش کنیم آنچه را که هرگز ندیده ایم ببینیم، دیدن آنچه که همه میبینند هنر……

by jamil-yosufi

read more

حس آغاز

haidari312

این مقاله متفاوت از مقالات دیگرم!!! نمیدانم شاید برای مخاطب خاصی مینویسم……

by haidari312

read more

مبارز

nooriya erfaniyan

دلم ازغصه بادکرده بود.برای حل هرمشکلی تلاش میکردم ولی بعضی اوقات نه تنهامشکلات……

by nooriya

read more

بچه غریب

diba520

من یک بچه غریب هستم وپدرم کفش دوز،ومن باخود فکر میکردم که آیا روزی خواهد……

by diba520

read more

رهبر خوب

Omid dorani

یک رهبر خوب رهبریست که همواره بکوشد تا بخاطر رفاه جامعهء خویش تلاش های زیادی……

by Omiddorani

read more

گمشده

bahareh-hoseini

این روزها آدم ها با من مهربانی میکنند... به من هدیه میدهند و مرا بخاطر کارهایی……

by bahareh-hoseini

read more

زندگی

bahmanbarekzai

  زندگی زیبا است اگربه مفهوم اصلی ان پی ببریم زندگی پرازشوق پرازهیاهوپره……

by bahmanbarekzai

read more

عشق

Haseba Hesamy

نه نه! من نمیدانم چیست؟ از زمانهای کودکی چنین داستانهای شنیده ام،مثل لیلی……

by hseba-hesamy

read more

بشردوستی

Analia Ashkan

  ازآنجای که انسان موجودیست خلاق وجستجوگر گرچه نابود کردن خود در ذاتش……

by AnaliaAshkan

read more

فکروتفکر

saweta

فکروتفکر‍ٔ‌‌‌‌ٰ انسان در طول تاریخ همواره دارای فکر وتفکر های……

by saweta

read more

بهترین آرزو

niyayesh

از نظر من تمنا و آرزو یگانه چیزی است که همهء انسانهای روی زمین آنرا در ذهن……

by niyayesh

read more

کبروغرور

Azada Nabizada

کبروغرور در آغاز میخواستم تعریفی کوچک داشته باشم از کبروغرور اما کدام تعریفی……

by azada-nabizada

read more

مادر

fawzia622

مادر یک نعمت الهی ست که  از طرف خداوند یکتا و بی همتا برای ما فرستاده شود……

by fawzia622

read more

خداوند(ج)

khatereh93

بنام خداوند بخشنده ومهربانحمد ثنا وصفت خداوند(ج)بنام خداوندی که پیدا کننده……

by khatereh93

read more

مرگ

Soniya Akbarzade

.مرگ حق است انسان هر چقدر عمر کند بلاخره می میرد و دنیا فانی را وداع گفته……

by SoniyaAkbarzade

read more

نمیدانم...

Fahima Kakar

نمیدانم به کی اعتماد کنم که شرافت عقلم را نرباید و نفرت و انزجار را در دلم……

by fahima-kakar

read more

ای خدا!!!

hekmatullah

  ای خدا! میدانم که هیچ کسی را که در زندگی اش تلاش چیزی را داشته، نا امید……

by hekmatullah

read more

رقابت

qahar kabiri

همیشه زندگی انسان ها در صحنه های پر از رقابت و پیش رفت و امتحان می گذارد و……

by qahar-kabiri

read more

موفقیت!

Forogh Ebrahimzade

موفقیت کلمه جادوی است که معمولا نظر به زمان و موقعیت هر فرد زیادمورد استفاده……

by forogh-ebrahimzade

read more

موفقیت

nooriya erfaniyan

  شما موفقیت را در چه میدانید ؟ چه تعریفی از موفقیت وشخص موفق دارید ؟ انسان……

by nooriya

read more

خزان

siyar hakimi

در موسم خزان هوا روز به روز سرد شده میرود گل ها، نباتات پژمرده شده و برگ های……

by siyarhakimi

read more

خبرچینی

breshna barak

خبرچینی خوب بهتراست که دراین موردبه نکاتی مهم درباره خبرچینی اشاره کنیم.خبرچینی……

by breshna

read more

راه عملی

tahmina azizi

اکنون که خود و اهداف خود را شناختیم آیا درست است بی پروا بوده ،نظم و برنامه……

by tahminaazizi

read more

موفقیت

mahnaz ahmadi

خدا همان صدایی است که از داخل وجودت با خودت حرف میزندخیلی وقتها به تو هشدار……

by mahnaz-ahmadi

read more

انتخابات

sarasadat9

شبی در مصاحبه گیله ها داشت سردار ما                                                                     ……

by sarasadat9

read more

بد ترین شخصیت ها

sarasadat9

بد ترین  شخصیت ها چیست ؟ میتوانیم از خود یک شخصیت خوب بسازیم؟                              ……

by sarasadat9

read more


Back to Top