Search results for: "تنهای"


دوست

fawzia622

انسان یک موجود اجتماعی است و از وقت که تولد می شود شروع به یاد گیری می کند……

by fawzia622

read more

تنهای

Farhangiz Ziaee

این نوشته را به نام کسی اغاز میکنم که نفس همه عالمیان در قضبه اوست. کسیکه……

by farhangiz-ziaee

read more

تنهای

sahar akbarzadeh

وای از این پرده تار سیاه  حسرتا ازین تنهای و بیکسی  دلم   فریاد ازین……

by SaharAkbarzade

read more

حس غریب

Fardina Alemyar

بنام هستی که میپرستی گویند سلام بهترین بهانه برای پیدا کردن یک دوست است……

by fardinaalemyar

read more


Back to Top