Search results for: "جامعه"


وقت شناسی!!!!

diba520

وقت شناسی یکی از مهمترین کارهای روزمره و زنده گی ما میباشد و ما باید به……

by diba520

read more

صلح وآشتی

somaua

  صلح یکی از جمله مهم ترین چیز در زنده گی انسان هامیباشد اگر صلح وجود نداشته……

by somaua

read more

مادر

parwanh eshraq

بهشت زیر بای مادران است . مادر نعمت الهی است. مادرمیوه کمیاب است. که اگر یکبارازدستش……

by parwanh-eshraq

read more

جاروب برقی

Haroon625

جاروب برقی   جاروب برقی از وسایلی است که امروزه از جمله وسایل استاندارد……

by Haroon625

read more

مواد مخدر

somaua

از جایکه ما میدانیم در افغانستان بیشتر مواد مخدر کشت میشود .وقاچاق میشود……

by somaua

read more

صلح!!

diba520

صلح یکی از بزرگ ترین نعمات الهی برای بشر بشمار میرود صلح مایه خوشبختی و روانی……

by diba520

read more

فساد

elaha mahmod

   قسمیکه رونماست فساد از جامعهء گذشته تاجامعهءامروزی در کار کرد روزانه……

by elaha-mahmod

read more

سخن او

Farzana Jami

بسم الله الرحمن الرحیم سخن او همیشه ازاینکه میگویند تو یک زنی وباید خاموش……

by farzana-jami

read more

مطالعه

nadanasiry

با تاملی گذرا بر ادوار گذشته  درمی یابیم که مطالعه یکی از بهترین ابزار……

by nadanasiry

read more

با همی

sameer yaqoobi

  باهمی خیلی یک لذت دارد واین چیزی است که ممکن است وبستگی به خود ما وشما……

by sameer-yaqoobi

read more

فرهنگ سازی

samirkhan

فرهنگ سازی یکی از وضیفه های اساسی دولت می باشد تا که فرهنگ کشور به بحران……

by samirkhan

read more

خانواده

fatima2

خانواده کوچکترین نهاد یک اجتماع است*که منشأ همه تحولات اجتماعی جامعه ازین……

by fatimahaidary

read more

صداقت

Khatera Fakher

صداقتیا همان راستکارییکی از معیار های مهم در زندگی بحساب میآید .اشخاص صادق……

by khatera-fakher

read more

معلم

nazakat25

  واژه معلم یعنی چه آیا تنها مقدس بودنش کافیست ؟ معلم همان میوه ایست که……

by nazakat25

read more

خانواده

mariam3

عبارت از جمعی از افراد با هم یکجا شده و خانواده را تشکیل میدهند.یعنی یک مرد……

by mariam3

read more

حقوق مسلمان

razia11

در دین مبین اسلام تمام مسلمانان دارای حقوق متقابل بر یکدیگر می باشند. که……

by razia11

read more

رهبر خوب

Omid dorani

یک رهبر خوب رهبریست که همواره بکوشد تا بخاطر رفاه جامعهء خویش تلاش های زیادی……

by Omiddorani

read more

2016

nazakat25

  جنگ باتروریزم یکی از علل موجودیت نیروی های خارجی بخصوص نیروی های آمریکایی ……

by nazakat25

read more

مقام معلم

fawzia622

معلم یک شخص مهم و ضروری در تمام کشور و جامعه است که ارزش وی بسیار زیاد است……

by fawzia622

read more

عدالت

Haroon625

عدالت به معنی برابری و انصاف عدالت در یک کشور یا مملکت باید تمام افراد یکسان……

by Haroon625

read more

معلولیت

tina yarzadeh

در ما انسانها از جمله خطراتی که میتواند باعث بوجود آمدن مشکلات جسمی و حتی……

by tina-yarzadeh

read more

وحدت ملی

razia11

کشور عزیز ما افغانستان از اقوام و قبایل مختلف تشکیل شده است و این مردم تاریخ……

by razia11

read more

طفل

Ghouharshad

طفل یگانه خوشی است که در زنده گی انسان بحیث هدیه به تمام والدین خداوندج داده……

by Ghouharshad

read more

.زن جوهر است

sanaz828

من یک زنم وبه طور کامل معنی زن بودن را تا حالا درک کردم وفهمیدم زن یعنی چی؟……

by sanaz828

read more

فساد

linarahim

درجامعه یک نوع فساد وجود ندارد .انواع زیاد دارد .مانندفساد اداری ،فساداخلاقی……

by linarahim

read more

صلح و خشونت

Laleh zaka

صلح و خشونت   زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد……

by Laleh1

read more

شوری

Siawash

هر جامعه ایی برای نگهداشت ثبات و تنظیم قوانین اجتماعی نیازمند عنصر بسیار……

by SiawashKasra

read more

بی کاری

Siawash

یک از عوامل اساسی در اجتماع عدم موجودیت اشتغال برای افراد میباشد که پیامدهای……

by SiawashKasra

read more

دورغ

fawzia622

دورغ یک کلمه بد و ناپسند است که زنده گی انسان را به تباهی می کشد و باعث ویران……

by fawzia622

read more

لبخند

Sonia Basharmal

لبخند در انسان از علایم داشتن اعتماد به نفس است و خود باوری و عامل ارتباطات……

by sonia-basharmal

read more

فرهنگ چیست؟

Laleh zaka

فرهنگ چیست؟   مردم در هر روز سه نوبت غذا می خورند و عموما غذای صبحانه از……

by Laleh1

read more

بیسوادی

fareshtasadat

  بی سوادی:اشخاصی که تعلیم نکرده باشند بی سواد نامیده میشوند.انسان ها……

by fareshtasadat

read more

نا امنی

maryam akbary

ما در جامعه به فعالیت های مختلف اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی ضرورت داریم.……

by maryamakbary

read more

مکتب

Roqia Akbary

 مکتب  در عصر حاضر تقریباهمه کودکان به مکتب میروند. امروز علوم و تخصص……

by roqiaakbary

read more

صلح چیست؟

razia11

صلح عبارت ازآرامی وآسایش است. چیزی که بیشتر کشور عزیز ما افغانستان به آن……

by razia11

read more

خانواده

zahra rasa

جامعه بشری که متشکل از اقوامی با نژاد ادیان و مذاهب مختلف میباشند . از تعداد……

by zahrarasa

read more

بی سوادی

maryam akbary

  زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد . کسانی……

by maryamakbary

read more

اسباب معیشت

Laleh zaka

اسباب معیشت خانواده، نخستین و ساده ترین ساختار اجتماعی است. که همانند سایر……

by Laleh1

read more

فقر و تنگدستی

fareshtasadat

                                                                                                                                                                                         ……

by fareshtasadat

read more

مواد مخدر

linarahim

  موا دمخدر  به چیزهای گفته میشود.که استعمال آن برای صحت انسان بسیارمضروویران……

by linarahim

read more

زن و جامعه

Nilofar

خانواده اولین و کوچکترین جامعه انسانی است.که عبارتند از:مادر ،پدر،و فرزندان……

by neloofar

read more

آب بازی

razia11

بازی های محلی انواع مختلف دارد که در تمام گوشه وکنار کشور ما بین اطفال،نوجوانان……

by razia11

read more

زن

weida

زن عضوی ازجامعه است زن ماندمردحق داردکه به جامعه خودخدمت کندنصفه ازجامعه……

by weida

read more

دوست

zahra rasa

  شخصیت اکثر انسان ها تابع جامعه ای که در آن زنده گی دارند هستند.خانواده……

by zahrarasa

read more

صلح

fawzia622

صلح یک کلمه مقدس بوده و به معنای آشتی  کردن است صلح در یک جامعه لازم و ضروری……

by fawzia622

read more

هدف

zahra rasa

هدف خارق العادیت انسان در عقل اوست و افکارش!! که زنده گی یکنواخت او را رنج……

by zahrarasa

read more

آرزو من

vajehaazizy

آرزو من در زندگی این که یک شخص خوب وصداقت کار باشم و بتوانم از کار های که……

by vajehaazizy

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

فساد اداری

fawzia622

  نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست……

by fawzia622

read more

آزادی......

samira ansary

  آزادی واژه ایست زیبا وبا محتوا واین واژه ی زیبا وبا محتوا حق طبیعی هر……

by samira78

read more

نگوهش ظلم

azita sadiqi

نکویش ظلم این روز ها کسی به ظلم وظالم اهمیت نمی دهد .چرا که هر گاه یادی از……

by azita-sadiqi

read more

حقوق زن

saweta

حقوق زن                                                                ……

by saweta

read more

هنر

fayzaahmadyar

جوهر هرشخص هنر اوست.وشخصیکه هنردارد به مانند اینکه گنج عظیمی را دردست داشته……

by fayzaahmadyar

read more

انتخابات

nafisa502

امروز میخواهم درموردموضوعی بنویسم که درسرزبان های تمام مردم جاریست.آری……

by nafisa502

read more

فقر

razia11

فقرچیست؟ چه چیزی باعث فقر میشود؟  فقر عبارت از کاستی در موارد اقتصادی،فرهنگی،عقلی،اخلاقی……

by razia11

read more

جایگاه زن

Edriss Zia

زن ای مادر آرزویم، ای ستم دیده آسمان ،نهایت بلند اسلام مقام زن را بسیار بلند……

by edriss-zia

read more

حقوق زنان

khatereh93

حقوق زن چندی پیش بعضی زنان فعال جامعه ما به جاده هاوخیابان ولایات  بیرون……

by khatereh93

read more

دوست خوب

marie444aniri

انسان باید همیشه کوشش نماید.درطول زندگیش برای پیداکردن دوست  واقعی دوستیکه……

by marie444aniri

read more

مطالعه

gulsoom

امروز ما شاهد یک سلسله پیشرفت های قابل ملاحظه در عرصه علم و تکنالوژی در دنیا……

by gulsoom

read more

خود بینی

gete

دو خواهر بودند که در اصل خواهر های واقعی نه بلکه خواهر اندر که پدر و مادر……

by gete

read more

سجده گاه

Shoaib Martin

ای وطن جان خاک تو ماوای ما قلب پاکت سینه تو جای ما عاشقان جان فدا داری زیاد……

by ShoaibMartin

read more

مقام زن

Fatema Amini

زن ای مادر آرزویم، ای ستم دیده آسمان ،نهایت بلند اسلام مقام زن را بسیار بلند……

by fatema-amini

read more

زنان

omidarahmany

  شعار همیشه که میگویند زن نیمه از پیکر جامعه است. زنان از آن قشر فعال ومهم……

by omidarahmany

read more

خانواده

nooriya erfaniyan

تشکیل خانواده یک امرضروری وخواست خداوندی است.وقتی دختروپسری به سن قانونی……

by nooriya

read more

همکاری

Omid dorani

همکاری یکی از صفات برگزیدهء انسانیست  . بر تمام انسانها لازم است تا همیشه……

by Omiddorani

read more

جنگ

Omid dorani

سیاه ترین کلمه جنگ است ، جنگ واژه ایست که وقتی نامی از او برده میشود همه قلبهایشان……

by Omiddorani

read more

زن یا جنس؟

Fariba kakar

متاسفانه در کشور ما افغانستان زن را به چشم یک جنس خریداری شده میبینند و به……

by FaribaKakar

read more

رسانه ها

Ahmad Farid

رسانه ها نقش باریزی در جامعه دراند . چراکه هر کشور نیاز به رسانه  دراد……

by farid-ahmad

read more

نخبگان

Safiullah

این واژه در جای های و اوقات مختلف می شنویم و اغلبا بر انسانها و اشخاص دانا……

by safisafa

read more

زن کیست؟

Fatema Amini

زن کیست؟ اگر این سوال از مردم کشورهای دیگر پرسیده شود آنها میگویند زنان……

by fatema-amini

read more

مادر

siyar hakimi

روز جهانی مادر 24 جوزا در افغانستان همه ساله تجلیل میگرد وهمین طور در ممالک……

by siyarhakimi

read more

خیانت....

amenazafari

در دنیای کثیفی قرار داریم، دنیایی که هر کسی به فکر خودش است، دنیایی که هر……

by lovelysweet

read more

تالان

Safiullah

به سلسلۀ معرفی دو کتاب داستان گذشته (گرگ های دوندر و سرزمین جمیله)، کتاب……

by safisafa

read more

اعتیاد

Hayedeh Nowrozi

اعتیاد خوی گرفتن و عادت کردن را گویند.اعتیاد شروع بد بختی وختم آرامش است……

by hayedeh-nowrozi

read more

علم

siyar hakimi

علم و دانش مایه خوشبختی، سعادت، پیشرفت و ترقی در یک جامعه است جوامع که از……

by siyarhakimi

read more

زن و جامعه

Laili Zia

خانواده اولین  محیط جامعه انسانی است  که اعضای  آن عبارت از پدر ،مادر……

by laili-zia

read more

حقوق بشر

Azada Nabizada

حقوق بشر اداره است که در تمام جامعه نظم را بر قرار میکند جلوگیری از ظلم و……

by azada-nabizada

read more

فرهنگ چیست؟

Fatanah Shirzad

کلمه فرهنگ عبارت از رفتارمردم وپدیده کلی مغلق ازآداب و رسوم ،طرز زندگی،تفکرواندیشه،هنروتجارب……

by fatanah-shirzad

read more

انسان باش:...

amenazafari

قبل از شروع این مقاله باید عذرخواهی کنم که این چنین نامی برای نوشته ام انتخاب……

by lovelysweet

read more

صلح

Laili Zia

صلح اساس و تهداب زندگی انسان است  به خاطر ترقی کردن یک جامعه وبه خاطر آرامش……

by laili-zia

read more

خبر نویسی

mahnaz ahmadi

پیامبر اکرم (ص):حق را بگو گر چه به ضررت تمام شود .پیوند کن با کسی که از تو برید……

by mahnaz-ahmadi

read more

بانک جهانی

breshna barak

 بانک جهانی     بعد از جنگ جهانی دوم مشکلات اقتصادی زیادی سروپاگیر……

by breshna

read more

بی سوادی

Laili Zia

بی سوادی یک مشکل بسیار بزرگ هم به شخص هم به جامعه می باشد شخص بی سواد هیچگاه……

by laili-zia

read more

جرم چیست؟

yasar asekzai

جرم به هر نوع از رفتار مجهول و غیرقانونی گفته می شود، که نتایج ان سبب زیان……

by yasar-asekzai

read more

خانواده

hekmatullah

خانواده خانواده ها یکی از واحد های جامعه را تشکیل داده که خود توسط افراد……

by hekmatullah

read more

بشر دوستی

tahmina azizi

  انســان یک موجود اجتماعـی است. هیچ انســان را نمی توان مشاهده کرد که……

by tahminaazizi

read more

نظافت

tahmina azizi

 سلامتی جسم و جان از خواسته هایی است که هر انسان خواهان آن است و هر کس دوست……

by tahminaazizi

read more

خانواده

FawziaNoori

زندگی مفهومی چند وجهی ، نسبی ، متاثر از زمان و مکان و ارزش های فردی و اجتماعی……

by FawziaNoori

read more


Back to Top