Search results for: "جلو"


رسانه ها

roma67

  رسانه عبارت ازوسیله است که اطلاعات را به شکل نوشتاری ؛گفتاری ؛شنیداری؛تصویری؛صوتی……

by roma67

read more

ظلم و ستم

Haroon625

ظلم و ستم یکی از بدترین اعمال انسانی در یک انسان است که همراه ی برادر دیگراش……

by Haroon625

read more

سکوت مرگ

hastitofan

در زندگی در اکثر از موقعیت ها سکوت کردم نه به خاطر نه دانستن فقد به خاطر دختر……

by hastitofan

read more

صلح

fawzia622

صلح یک کلمه مقدس بوده و به معنای آشتی  کردن است صلح در یک جامعه لازم و ضروری……

by fawzia622

read more


Back to Top