Search results for: "جهان"


توریزم

razia11

توریزم یک نوع مسافرت می باشد که یک توریست به هدف سیاحت، تفریح، گردشگری و……

by razia11

read more

اسلام

Ghouharshad

  دین اسلام رو به رشد ترین و بزرگ ترین دین در سر تاسر جهان می باشد. دین اسلام……

by Ghouharshad

read more

فساد

elaha mahmod

   قسمیکه رونماست فساد از جامعهء گذشته تاجامعهءامروزی در کار کرد روزانه……

by elaha-mahmod

read more

وحدت

Jalil Ahmad Timoori

وحدت یک دستور ازطرف پروردگارهستی است : خداوند(ج) میفرماید : هم اکنون شکل تنها……

by jalil-ahmad-timoori

read more

زندگی

sima22

دید شما به زندگی چگونه است این بسیار مهم است چون اگر بخواهید انسان موفقی……

by sima22

read more

تیلفون

fawzia622

تیلفونتیلیفون یک وسیله ی اطلاع رسانی است که توسط آن تمام انسان ها می توانند……

by fawzia622

read more

پرتقال

behnazhanifi

      معلم به شاگرد گفت: اگر به من بگویی خدا کجاست ,یک پرتقال به تو میدهم……

by behnazhanifi

read more

صحت

Fatema Maten

صحت نظریات متفاوتی از شروع بشریت تا کنون در مورد صحت موجود بوده وخیلی ها……

by FatemaMaten

read more

انترنت

fareshtasadat

  انترنت:انترنت بزرگترین شبکه کمپیوتردرجهان است که از میلیونها کمپیوترکه……

by fareshtasadat

read more

سیر علمی

Laleh zaka

سیر علمی   تمام شاگردان بی صبرانه منتظر زنگ تفریح بودند زیرا به اساس وعده……

by Laleh1

read more

چرخ کبود

jamshid712

ولی او که در زیر چرخ کبود بمیدان یکی مرد تنها نبود زخود مکتبی داشت و فرهنگ……

by jamshid712

read more

اتحاد

weida

اتحادیعنی همبستدگی دربین جامعه بهترین چیزدرزندگی انسانهااتحاداست زیراکه……

by weida

read more

افتخارات

Ameneh akbary

افتخارات کلمه افتخاریک واژه است که انسان را به پای نگهداشته و به انسان امید……

by amenehakbary

read more

آب بازی

razia11

بازی های محلی انواع مختلف دارد که در تمام گوشه وکنار کشور ما بین اطفال،نوجوانان……

by razia11

read more

خوشبختی

fareshtasadat

. خوشبختی:اولین سلسله مراتب نیاز های انسان تامین نیاز های جسمانی و بالاترین……

by fareshtasadat

read more

هرات

mohammadi664

شهرباستانی هرات درغرب افغانستان موقعیت داشته واز جمله بزرگترین ومشهورترین……

by mohammadi664

read more

گوشه امن

jamshid712

بی روی تو شد بر من عمدیده جهان تلخ دور از لب شیریت تو شهدم بدهان تلخ صد جان……

by jamshid712

read more

تفکر

Mozhdah Mohtasebzadah

جهان زیبا و شگفت انگیز کتاب باز پرورگاراست؛ کتابی باهزاران برگ بدیع که خالق……

by mozhdah

read more

انترنت

hasyna

انترنت امروز یک رسانه بسیار توانمند دیگر وارد جامعه انسانی شده که امتیازات ……

by hasyna

read more

زلزله(Earth quack

nargeszaka

زلزله چیست؟زلزله(Earth quack)حرکات آنی ویا شکستگی هایی است که در اعماق داخل لیتوسفیر……

by nargeszaka

read more

نقش کتاب

hekmatullah

    کتاب را که باید منحیث بهترین راهنما و دوست پذیرفت یکی از منبع های……

by hekmatullah

read more

فقر

harewa_h@yahoo.com

  فقردر جهان  یکی از بزرگترین مشکلات زندگی است.که فیصدی بشتری از جهان……

by harewa_hyahoocom

read more

منکر خدا

Yalda Khorram

پادشاهی در اثر غرور سلطنت میگفت خدایی وجود ندارد ولی وزیر او خداپرست بود.  ……

by yalda-khorram

read more

هم وجودم

Arzoorahmany

  نمی دانم این  بلاگ خودراازکدام جمله شروع کنم اماازهمی جاشروع میکنم……

by Arzoorahmany

read more

میلاد نور

hasina ehrari

"میلاد نور" باز سخن از میلاد است میلاد چی کسی , کسی که جهان ممنون وجود اوست……

by hasinaehrari

read more

مادر

Arezoo Heray zad

بنام خالق جهان یکتای بی کران ومعبود پاک دلان آغاز میکنم زبهترین بهترینان……

by arezoo-heray-zad

read more

جنگ

Massihullah Rahmani

جنگ قدیمی ترین وابتدایی ترین وسیله حل اختلافات جوامع بشری است که در عصر……

by massihullah-rahmani

read more

برنج

Omar Zobair Hamidy

 برنج غذاي اصلي سه حصه جهان آياميذانييد كه برنج غذاي است كه اكثريت كشور ……

by omar-zobair-hamidy

read more

حمد

Arezoo Heray zad

الهی ! تا با تو آشنا شدم از خلایق جدا شودم در جهان شیدا شدم  نهان بودم پیدا……

by arezoo-heray-zad

read more

اسلام

nasirahmad

  قسمت دوم اساس اسلام توحید و یکتا پرستی است و این دین بخاطر تکمیل شدن……

by nasirahmad

read more

علم

siyar hakimi

علم و دانش مایه خوشبختی، سعادت، پیشرفت و ترقی در یک جامعه است جوامع که از……

by siyarhakimi

read more

بهار

Fahima Mahmoodi

بهار اولین فصل سال بوده که بهترین و سر سبزترین فصل سال می باشد به معنی دیگر……

by FahimaMahmoodi

read more

دوستی

Muneera.hashemi

دوستی کلمه است که با نگاه اغاز میشود بالبخند شیرین میشود . و با دل ادامه میابد……

by Muneerahashemi

read more

بی سوادی

Laili Zia

بی سوادی یک مشکل بسیار بزرگ هم به شخص هم به جامعه می باشد شخص بی سواد هیچگاه……

by laili-zia

read more

بهشت من

Lina Rica khail

افغانستان زيباترين وقشنگ ترين منطقه در جهان است كه در آن مهر وصميمت ودوستي……

by lina-rica-khail

read more

معلم

zohal arezoo

معلم در یک جامعه همچو ستون فقرات است که باعث استواری و پایداری یک جامعه میشود……

by zohalarezoo

read more

ترکیه

faridoon barekzai

کشور ترکیه گهواره تمدن نامیده میشود که جمعیت ان 80 میلیون نفر میباشد شهر……

by faridoonbarekzai

read more


Back to Top