Search results for: "جهنم"


وآنروزخواهدآمد

roma67

  ازفلانی خبرشدی؟نه چه گپ شده؟متاسفانه فوت کرده! آه!انالله واناالیه راجعون؛؛؛اوکه……

by roma67

read more

رمضان

farzana360

در میان هر سالی ماه یست به اندازه اعماق تمامی نیکی ها، پُر از حکمت و پُر از……

by farzana360

read more

خواب عروسک

mahtab196

خواب عروسک عموی مریم کارخانه بزرگ عروسک سازی داشت که در آن تعداد زیادی از……

by mahtab196

read more

بهشت کجاست؟

mahtab196

بهشت کجاست بی خبر همه دنبال بهشت می گردیم .وهمه فکر می کنیم بهشت در نزد خداست……

by mahtab196

read more

دورغ

fawzia622

دورغ یک کلمه بد و ناپسند است که زنده گی انسان را به تباهی می کشد و باعث ویران……

by fawzia622

read more

مادر

fareshtasadat

مادر ای شورانگیز تر از نغمهء آرزو:                             ……

by fareshtasadat

read more

رشوتخوری

sahel hakimi

رشوتخوری. دولت و ظیفه دارد که رشوتخوری را ازبین بورد اما در افغانستان رواج……

by sahel-hakimi

read more

تنهای

Farhangiz Ziaee

این نوشته را به نام کسی اغاز میکنم که نفس همه عالمیان در قضبه اوست. کسیکه……

by farhangiz-ziaee

read more

فساد مالی

nooriya erfaniyan

هرجسمی که ازحرام پرورش یابد،آتش جهنم برای آن سزاوارتراست             ……

by nooriya

read more

تباه ام کرد

nasirahmad

دوستان عزیز این مطلب را دقیق بخوانید و نظر تان را شریک سازید عجب سرنوشت دارم……

by nasirahmad

read more

نظر من

seeyam10zalmi

  افغانستان یک کشوری دارای بافت فرهنگی وکلتووری متنوع میباشد. ازسوی دیگر……

by seeyam10zalmi

read more

سردرگمی

behroz

کلا یه حس عجیبی دارم این روزا نمیدونم چکاردارم میکنم وچی بیش خواهدآمد ،……

by behroz

read more

جهنم

Ameneh akbary

زمانیکه الله تعالی تمام بنده گان خود را از قبر میخیزاند و به هر شخص اعمال……

by amenehakbary

read more

پل صراط

Ameneh akbary

زمنیکه در میدان حشر با انسانها حساب و کتاب تمام شود مطابق به امر الله تعالی……

by amenehakbary

read more


Back to Top