Search results for: "جوانی"


حسرت

Haseba Hesamy

حسرت گاهی اوقات دل انسان از سن و سال میگیرد خسته میشود از این غم های بی غم……

by hseba-hesamy

read more

زمان گذشت

parisa ahmadi

زمان گذشت و رفت چرا؟ گذشت چرا؟ رفت چرا؟ ما بی وفا بودیم یا او بی وفا بود ما……

by parisaahmadi

read more

خاطره ها

Omid dorani

زندگی انسان مملوء از خاطره هاست که ما با آن زندگی مان را میگذرانیم و گاهی……

by Omiddorani

read more

پیری

hastitofan

و باز میگویم نه امکان نه داره من این رقم نمیشم اما بعد نا چار قبول میکنم ……

by hastitofan

read more

آرزوهایم

jawad dorani

اندرین ویرانه ، در گوشه ای ، زیر سقفی که گویا ستون ندارد ، با هزاران رفیق……

by jawad-dorani

read more

بڑھا پا

javeed akhter

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے مختلف مراحل میں تقسیم کر دیا ہے اور یہ مراحل……

by javeed-akhter

read more

خیالبافی

sagharfakher

هر گاه شخصی با خود خلوت میکند. در رویاهای خویش خیالاتی را در سر می پروراند……

by sagharfakher

read more

بهارجوانی

razia11

  جوانی بهارعمرهرانسان محسوب می شود ودر ردیف بزرگترین نعمتهای الهی قرار……

by razia11

read more

جوانی

Omid dorani

جوانی بهترین و بهاری ترین فصل زندگیست ، جوانی فصلیست که بهترین لذت ها را……

by Omiddorani

read more

عشق

azita sadiqi

{عشق} عشق!عشق!عشق! زنده گی را بدون عشق تصور کنید. چرا انسان هااز این عقیده……

by azita-sadiqi

read more

ارزش وقت

mohammadwaseeq

جوانی خود جزئی از عمرو زند گی است و لیکن دوره جوانی با توجه به اینکه ین زندگی……

by mohammadwaseeq

read more

سراب

hasseb

 ىر دشت روز زندگی سرابی می بینم زآرزو ها و هوس میوه رنگین می چینم راه سخت……

by hasseb

read more

ماسک صورت

jawad dorani

سلام دوستان ، ماسکهایی را که بشما معرفی میکنم از مواد طبیعی و بدون نقصان……

by jawad-dorani

read more

زندگی

Sonia Basharmal

        .زندگی کوتا تر از آن است که انسان بتواند تمام اشتباهات……

by sonia-basharmal

read more

نیایش

marzia200haidari

!خدایا تو میدانی که هر باری که گناه می کنیم و یا در دو راهی قرار می گیریم ویا……

by marzia200haidari

read more

جوانی

mohammad zaman

جوانی به نظرتان چیست روزهای خوب ،روزهای بد ،روزهای اوج یا روزهای ضعف .جوانی……

by mohammadzaman

read more


Back to Top