Search results for: "حس"


گل ها

Hatifi-Herat

حضور گل و گیاه در فضای مسکونی باعث شاد شدن روح و روان انسان میگردد و از سوی……

by Hatifi-Herat

read more

خانواده

homa faizdost

خانواده!!! خانواده سبب اجتماعی شدن یک فردمیگردد.زمانیکه یک فرددرخانواده……

by homa-faizdost

read more

كودك كشورمن

nooriya erfaniyan

به چه خرسند شويم؟ وقتي يك خون شهيد،زگل لاله عشق سرخ تر است دل يك كودك بي آب……

by nooriya

read more

مهر مادر

moqadas24

  ارزشمند ترین  وقایع زندگی معمولادیده نمی شوند و یا لمس نمی گردند بلکه……

by moqadas24

read more

زیبایی ها

nargeszaka

زیبایی هازیبایی یک نعمت برای هر انچه در زمین واسمان است خداوند پاک هدیه……

by nargeszaka

read more

بهارجوانی

razia11

  جوانی بهارعمرهرانسان محسوب می شود ودر ردیف بزرگترین نعمتهای الهی قرار……

by razia11

read more

جوانان

parvin yari

جوانان جوانان عضو فعال اجتماع هستند ودر تمام نقاط دنیا این قشر از اجتماع……

by parvin-yari

read more

عشق یعنی ؟

seeyam10zalmi

عشق از یک روح ساکن و دو بدن تشکیل شده است. عشق ورزیدن به خود آغاز یک عشق مادام……

by seeyam10zalmi

read more

علم

hekmatullah

  علم به معنای دانستن، دانش و همچنان آموختن و آموزیدن است. اما در انگلیسی……

by hekmatullah

read more

یک حس خوب

Karamat Zhara

امروز دلم نمی خواهد در مورد چیز دیگری بنویسم ، من فقط میخواهم در مورد یک……

by KaramatZhara

read more


Back to Top