Search results for: "حسرت"


خلق نیکو

eliya

خلق در لغت خوی وعادت را گویند و در اصطلاح عبارت از اعمال نیکی است که از انسان……

by eliya

read more

آدمیت

mariahamidy

       کاش احساس انسانی و ندای مسئولیت ، پنبهء غفلت را از گوش……

by mariahamidy

read more

عشق وحسرت

semai

در یک روستای بسیار عقب افتاده یک جوان ببام سوراب در آنروستا زندگی مکردن……

by semai

read more

وقت

hekmatullah

    استفاده از وقت یک امر حتمی و ضروری ای است که هر یکی باید از آن پیروی……

by hekmatullah

read more

آرزوهایم

jawad dorani

اندرین ویرانه ، در گوشه ای ، زیر سقفی که گویا ستون ندارد ، با هزاران رفیق……

by jawad-dorani

read more

سرنوشت

azita sadiqi

سر نوشت سرنوشت یا تقدیر هر دو با نوای زنده گی آمیخته است این نی یک آهنگ را……

by azita-sadiqi

read more

انتظار

Omid dorani

در یک روز سرد و تاریک پاییز ، یک دختر تنها و غمزده و چشم به راه پشت پنجرهء……

by Omiddorani

read more

امنیت

Arzoorahmany

  پدیده که اذهان وافکارهمه راسر لویح همه گام های شان قرارداده است .اصلی……

by Arzoorahmany

read more

نقطه سر خط

nargeszaka

نقطه سر خط این جمله چه معنا یا اصلا چرا ضرورت به گفتن این جمله پیدا میشود؟……

by nargeszaka

read more

رفت

Omid dorani

با تمام وجود دوستش داشتم و با وجود تمام این دوستداشتنم تنهایم گذاشت ، حالا……

by Omiddorani

read more

جوانی

Mozhdah Mohtasebzadah

  ای مکاتب پراز عشق  وتقوای جوانی من شما هستید ؟؟؟ متی و سرور شما هنوز……

by mozhdah

read more

آرزوی آرزو

gete

  دریک قریه سرسبز و شاداب تعداد زیاد از فامیل ها زندگی میکردند در این قریه……

by gete

read more

بیا که...

Safiullah

بیا که فراقت من را سوختاند و اینهمه جدائی و رسوائی را بر من روا……

by safisafa

read more

عشق وحسرت

samaseddiqi

چی شده؟؟؟نکنه ازم دلخوری؟؟؟نکنه هوای رفتن زده سرت..... تو که از اولش نبودی……

by samaseddiqi

read more

انتظار

Sataishazimi

در شب تاریک  که چراغ هم خواب  است شمع من ، نور همین کامپیوتر است مینویسم……

by Sataishazimi

read more

بابا

mahnaz ahmadi

بسم الله الرحمن الرحیم چند روزی بود منتظر و چشم به راه بودم,هر وقت صدای در……

by mahnaz-ahmadi

read more

زندگی

Niamat Sahabi

زندگی زندگی مجموعه ای شگستها و پیروزیهاست و موفق آنکه پیروزیهایش بیشتر……

by niamat-sahabi

read more

خاطرات

mahnaz ahmadi

-جهان رابه پستی بلندی تویی ندانم که ای، هرچه هستی تویامروزه تمام دغه دغه……

by mahnaz-ahmadi

read more

روزگار

nahid bikaraan

مینویسم از همین روزگار،روزگاری پر از هیا هو......روزگاری پر از شلوغی..... روزگاری……

by nahidbikaraan

read more


Back to Top