Search results for: "حیوانات"


آزادی

razia11

آزادی حق هر موجود زنده(انسان، حیوان) است . آزاد بودن وآزاد زنده گی کردن را……

by razia11

read more

مهربانی

atayeesomaya

مهربانی مثال درخت است.که هرچقدربزرگ میشود.برای  پرنده های زیادتری درخودآشیانه……

by atayeesomaya

read more

مالداری

linarahim

برای اینکه تمام انسانها سالم وصحتمند باشند.وجود آنها از مریضی ها در امان……

by linarahim

read more

آ ب

linarahim

آب مایه حیات زندگی انسان می باشد.وبدون آب زندگی کردن دشوار می باشد.وآب یک……

by linarahim

read more

اهمیت آب

fareshtasadat

آب یگانه منبع پاکی و نظافت بشمار میرود و برای حیات ما بسیار اهمیت دارد زیرا……

by fareshtasadat

read more

حیوانات

fawzia622

حیوانات از جمله موجودا ت زنده اند که در روی زمین زنده گی می کنند و انواع و……

by fawzia622

read more

کارکردن

linarahim

خداوند(ج)تمام مخلوقات انس وجن وحیوانات راخلق کرد.وازهمه انسان رابرگزید.واورااشرف……

by linarahim

read more

افغانستان

mohammadi664

کشور عزیز ما افغانستان در وسط آسیا قرار دارد از این لحاظ آنرا قلب آسیا خوانده……

by mohammadi664

read more

خانه

nooriya erfaniyan

اززمانهای دیرین یکی ازمشغله های فکری انسان داشتن خانه وپناهگاه بوده است.امروزودرعصرفعلی……

by nooriya

read more

دلم گرفته

hekmatullah

  دلم از همه ناسازگاری های که بامن میشود خسته شده در پناه فضای ارام و دور……

by hekmatullah

read more

آب

zahra rasa

آب مایه حیات است وقتی از کوچکترین شی شروع کنیم آغازش با آب است پیدایش آدم……

by zahrarasa

read more

هدف

zahra rasa

هدف خارق العادیت انسان در عقل اوست و افکارش!! که زنده گی یکنواخت او را رنج……

by zahrarasa

read more

زمستان

Laleh zaka

زمستان عبارت از چهارمین فصل سال است .                        ……

by Laleh1

read more

طبیعت زیبا

nargeszaka

طبیعت زیبا طبیعت به جای گفته میشود که مملو از فضایی پر از طراوت ، شادابی،……

by nargeszaka

read more

بهار

morsa ghadri

بهار بهار بهترین فصل برای ما انسان ها است. در فصل بهار انسان ها خوشی های فراوانی……

by morsaghadri

read more

حیوانات

bahmanbarekzai

 حیوانات که برروی زمین می باشد خیلی زیاد می باشد وهرکدام چی گل.نباتات.گیاهان.حیوانات.درختان.تمام……

by bahmanbarekzai

read more

بهار

habibullah jafari

به نام خدا بهار می خواهم که در این مقاله بنویسم که بهار چقدر فایده دارد. بهار……

by habibullahjafari

read more


Back to Top