Search results for: "خاطره"


درک نادرست

asal10

  من از همان روز اولی که خود را یاد میدهم خاطره دارم خاطره های تلخ خاطره……

by asal10

read more

دوران کودکی

weida

روزی از روزها گذشت که من بسیارخورد بودم و این دوران کودکی بهترین چیزدرزندیکم……

by weida

read more

مادر

wahida

  مادر! رایحه دل انگیز وجودت، مرا تا عمق حیات به سرزمین نور، به وادی سحر،……

by wahida

read more

فلم انکس

arazo55

    افغانستان  کشوری است که سالهاست میان جنگ فتاده وفرزندان آن باشنیدن……

by arazo55

read more


Back to Top