Search results for: "خانم"


فرهنگ

Arezoo Alemyar

ولایت هرات نسبت به موقعیت خاص که در سطح کشور و منطقه دارد از جمله ولایات……

by arezoo-alemyar

read more

پدرظا لم

semai

  یکی بود یکی نبود یک شخص به با م حسن بود حسن سه خا نم داشت که در سه منزل……

by semai

read more

زیور آلات

azita sadiqi

زیور آلات از گذشته تا به امروز تمام خانم های زیبا در هر سندی که باشند، کوچک……

by azita-sadiqi

read more

تقدیر

nazanin mereyar

دریک قریه بزرگ سابق یک خانه خیلی زِیبای  بود دراین خانه زبیا فقط دو نفر……

by nazanin-mereyar

read more


Back to Top