Search results for: "خداوند"


خصلت نیکو

Ghouharshad

  بنام هستی بخش عالم که تمام کائینات در حمد و ثنا اویند. خداوند لایزال……

by Ghouharshad

read more

صلح

weida

                                     ……

by weida

read more

مطالعه

fahima yusefzadeh

مطالعه بعضی از آدم های بی سواد هستند که وطن ما را به فساد کشیده اند و به خاطری……

by fahima-yusefzadeh

read more

مادر

Naz Armin

مادر واُژه مادر معتبرترین واژه هست که میتوان آن راباوجود مادر تفسیر نمود.……

by naz-armin

read more

همسایه

fahima yusefzadeh

همسایه   همسایه جز خانواده به حساب می رود و حتی از فامیل انسان هم به انسان……

by fahima-yusefzadeh

read more

والدین

Herat Women's Annex

خداوند لایزال خالق حقیقی انسان ها است، که این انسان ها را هر کدام با نام……

by herat-womensannex

read more

زنده گی من

somaua

 می خواهم برای شما موضوعی را ارایهٌ کنم را جب به اینکه یک انسان در زنده……

by somaua

read more

شهر شب

azita sadiqi

شهرشب   شب،با شنیدن این کلمه چه حسی در درونتان خروشان می شود .آیا شب ها……

by azita-sadiqi

read more

زندگی

Marjan Osmany

زندگی این را بدان اگر تورفتی اگر به در رقیب من نشستی آخر دنیا که شود میایم……

by MarjanOsmany

read more

ذهن انسان

farzana360

خداوند (ج) که آفریننده تمام جهان است موجودی را آفرید که اشرف تمام مخلوقات……

by farzana360

read more

عنعنات عید

kobra30

در میان هر سالی دو جشن بزرگ بنام های عید رمضان و قربان میان مسلمانان برگزار……

by kobra30

read more

اصلاح قلب

linarahim

  خداوند متعا ل تمام مسلمانا ن را مکلف ساخته است  که به  ا وبا ورویقین……

by linarahim

read more

عادات زشت

linarahim

  خداوند(ج) بالای  بنده گا ن خود بسیا ر مهربا ن رحما ن ورحیم میباشد.وهیچ……

by linarahim

read more

صدای یتیم

Haseba Hesamy

آهی از عمق وجودش خارج میشود آه او با صدای بلند فریاد میزند میگوید کتاب میخواهم……

by hseba-hesamy

read more

عادت

kobra30

سالهای کبیری دربیابان خشکی تحت نام ظلمت زندگی کردم از بس هوای شده بودم……

by kobra30

read more

رمضان

Tamana Hamidy

خداوند بی اندازه مهربان ذاتیست که زمین و آسمان را آفرید و آب را بر آسمان……

by tamana-hamidy

read more

مد وفیشن

mariam3

  مد و فیشن  صد در صد ای نام برایتان آشناست مد و فیشن چون در هر گوشه هی……

by mariam3

read more

سلامتی

fawzia622

سلامتی یک از بهترین هدیه های است که خداوند برای بنده گان خود عطا کرده است……

by fawzia622

read more

مادر

eliya

مادر بهترین نعمت است. مادر نعمت خاصی از طرف خداوند مهربان به بنده گانش است……

by eliya

read more

حسادت

morsalmasror

حسادت یک پدیده است که بعضی اشخاص به اساس جهالت آنرا در وجودشان بوجود میآورند……

by morsalmasror

read more

مادر

nooriya erfaniyan

ای زیباترین زیبارویان! توای مادرم الهه زمینی روزی رابه نامت گذاشته اند ولی……

by nooriya

read more

بچه غریب

diba520

من یک بچه غریب هستم وپدرم کفش دوز،ومن باخود فکر میکردم که آیا روزی خواهد……

by diba520

read more

شهید

mariahamidy

      درباره شهیدمیخواهم بگویم ،آری !آن کسی که درنزد خداوند وهم……

by mariahamidy

read more

حجاب

fawzia622

یکی از خصوصیات زنان مسلمان حفظ حجاب شان است که برای مسلمان واقعی بسیار مهم……

by fawzia622

read more

حجاب

diba520

بهترین زینت زن حجاب است حجاب ممنوعیت نیست مسونیت است کسی که حجاب دارد به……

by diba520

read more

مال حرام

Omid dorani

در دین اسلام خوردن مال حرام گناه بسیار بزرگیست که در نزد خداوند(ج) چنین گناهی……

by Omiddorani

read more

پاکی

mahtabyaseni

پاکی زیبا ترین کلمه به مانندبرف سفید به مانند رحمت خدایعنی قطره های مروارید ……

by mahtabyaseni

read more

مادر

Haseba Hesamy

مادر میگویند سه زن در دنیا زیبا ترین است مادر، انعکاس تصویرش در آینه و سایه……

by hseba-hesamy

read more

خلقت انسان

fawzia622

بنام آن که انسان را آفرید و در اشرف مخلوقات قرار داد: خلقت انسان اولین بازرگی……

by fawzia622

read more

حقوق بشر

mahtab196

حقوق بشر در تمام دنیا انسانهایی هستند که حقوق اشخاص دیگررا نادیده می گیرند……

by mahtab196

read more

صداقت

sanaz828

صداقت راست گویی ,  نیک نایی,  یک نواخت  بودن  وراستگاری  را تغیر……

by sanaz828

read more

فواعد میوه ها

saweta

فواعد میوه ها همان طور ی که میدانیم خداوند (ج) برای ما نعمت های زیاد عطا کرده……

by saweta

read more

همسرم

nooriya erfaniyan

 دوازده سال با عشق ونشاط عجيبي درس خواندم.به اميداينكه وقتي بزرگ شدم بهترين……

by nooriya

read more

باران

fawzia622

باران یکی از بزرگترین نعمت های خداوند بی نیار است که از طرف وی بخاطر ما بوجود……

by fawzia622

read more

مادر

diba520

مادر بزرگترین هدیه است که خداوند برای ما اعطا کرده است وما باید قدر این هدیه……

by diba520

read more

عدل الهی

linarahim

دومین اصل ازاصول پنج گانه عدل الهی می باشد.که خداوند برهمه کارهاوهمه انسان……

by linarahim

read more

نازو محبت

hastitofan

از کودکی در کناره مادر و پدر انقدر در ناز و نوازش بزرگ شده ام که حال که بزرگ……

by hastitofan

read more

وحدت ملی

linarahim

وحدت ملی یعنی همبستگی اتحاداتفاق یکجابودن وتفاوت نگذاشتن نزادقوم مذهب……

by linarahim

read more

حیوانات

fawzia622

حیوانات از جمله موجودا ت زنده اند که در روی زمین زنده گی می کنند و انواع و……

by fawzia622

read more

کارکردن

linarahim

خداوند(ج)تمام مخلوقات انس وجن وحیوانات راخلق کرد.وازهمه انسان رابرگزید.واورااشرف……

by linarahim

read more

آب

diba520

آب مایع حیات است وتمام زنده جانها با بودن آب زنده هستند وزنده گی خود را به……

by diba520

read more

اشك دل

nooriya erfaniyan

بلبلان چه نوحه ميكردند درصبحي كه قلبم از دوري نگاه تو فريادميكرد و خداوند……

by nooriya

read more

فکروتفکر

saweta

فکروتفکر‍ٔ‌‌‌‌ٰ انسان در طول تاریخ همواره دارای فکر وتفکر های……

by saweta

read more

دوستت دارم

Marjan Osmany

نمی دانم دوست داشتن چیست ! اما گاهی احساس میکنم که به حضور وجود "کسی"سخت محتاجم.……

by MarjanOsmany

read more

حجاب

Omid dorani

حجاب بهترین زیب و زینت یک انسان است ، خداوند متعال به تمام بندگان خود امر……

by Omiddorani

read more

صبروشکیبایی

linarahim

صبروشکیبا یی صبروشکیبا یی یک کار بسیاردشواروهرکس نمیتواند.صبروتحمل وشکیبایی……

by linarahim

read more

خوشبختی

fareshtasadat

. خوشبختی:اولین سلسله مراتب نیاز های انسان تامین نیاز های جسمانی و بالاترین……

by fareshtasadat

read more

حقوق والدین

Laleh zaka

حقوق والدین  خداوند متعال دستور داده است که جز او دیگه کسی یا دیگه چیزی……

by Laleh1

read more

مادر

fawzia622

مادر یک نعمت الهی ست که  از طرف خداوند یکتا و بی همتا برای ما فرستاده شود……

by fawzia622

read more

کودک یتیم

morsa ghadri

برای تمام مسلمانان لازم است ارزش قایل باشند و سعی کنند تا اینکه انرا ناراحت……

by morsaghadri

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

صلح

saweta

صلح   صلح یعنی آرامش انسان ها همواره به صلح نیاز مبرم دارند حتا که بدون……

by saweta

read more

غیبت

fawzia622

بدانکه پرودگار ما،ما را از غیبت باز داشته و از غیبتگر به صورت در کتاب خویش……

by fawzia622

read more

خلقت زن

shokryiahaydari

از هنگامیکه خداوند مشغول خلقت زن بود چند روز میگذشت فرشته ای ظاهر شد و عرض……

by shokryiahaydari

read more

هرات باستان

maeda4

هرات باستان در نخست میخواهم از خداوند منان برای نعمات زیادی که برای آفریننده……

by maeda4

read more

عدالت

fardina1ahmadyar

عدالت عبا رت از عدل انصاف ودادخواهی می باشد.واز لحاظ اجتماعی اینکه حق کسی……

by fardina1ahmadyar

read more

فقر

harewa_h@yahoo.com

  فقردر جهان  یکی از بزرگترین مشکلات زندگی است.که فیصدی بشتری از جهان……

by harewa_hyahoocom

read more

حادثات

Zainab Hoseyni

زنده ګی انسانها پر از حادثه است و در این حادثه ها حکمت وخواست خداوند( ج ) است……

by ZainabHoseyni

read more

نماز

Ramika Taskin

نماز ستون دین است : یعنی همانگونه که بنای یک خانه بدون ستون استوار مانده……

by ramika-taskin

read more

پدر

samaseddiqi

پدر.......! خداوند متعال را سپاس میگویم که این بار مقاله یی را در رابطه به پدر……

by samaseddiqi

read more

دانش

parima nabizada

دانش بهترین نعمت،بزرګترین سرمایه وباارزشترین چیزدرزندګی هرانسان خوشبخت……

by parima-nabizada

read more

دروغ ودروغگو

nooriya erfaniyan

دروغ عدم موافقت سخن باواقعیت است.دروغ نتیجه روان شخص دروغگوست واین خودبه……

by nooriya

read more

حجاب

Haseba Hesamy

بسیاری از زنان مسلمان به شیوه های مختلف موی سر و دیگر قسمت های بدن خود را……

by hseba-hesamy

read more

فساد مالی

nooriya erfaniyan

هرجسمی که ازحرام پرورش یابد،آتش جهنم برای آن سزاوارتراست             ……

by nooriya

read more

مادر

saremeh azimi

کودکی آماده تولد بود نزد خدا رفت و از او پرسید؟ میگویند شما مرا به زمین می……

by saremehazimi

read more

راستی

qahar kabiri

  زندگی یکی از نعمت بزرگ خداوند کریم است که برای انسان ها برای یک مدت به……

by qahar-kabiri

read more

قرآنکریم

mariam234

قرآن کریم ما چهار کتاب داریم که به نام زبور انجیل تورات و قرآنکریم یاد میشود……

by mariam234

read more

انسان

sediqa ehrari

خداوند تبارک وتعالی  انسان را اشرف مخلوقات  خلق نموده واز تمام جانداران……

by sediqaehrari

read more

قطبین

Omar Zobair Hamidy

قطبین   در حاليكه همه ما و شما ميدانييم كه در دو طرف كره اي زمين را قطبين……

by omar-zobair-hamidy

read more

موفقیت

nooriya erfaniyan

  شما موفقیت را در چه میدانید ؟ چه تعریفی از موفقیت وشخص موفق دارید ؟ انسان……

by nooriya

read more

دل نالان

parisa ahmadi

باز دل سودایی و نالان شده، در هر طپش تو را میخواهد تو که تنها و تنها یی ات……

by parisaahmadi

read more

حمد

Arezoo Heray zad

الهی ! تا با تو آشنا شدم از خلایق جدا شودم در جهان شیدا شدم  نهان بودم پیدا……

by arezoo-heray-zad

read more

نگاه:

Mahya Shakofa

  اطاعت از دستور خداوند كه بالاترين سعادت براي بنده در زندگي و معادش است……

by Shakofa-Nayel

read more

آینده

Farhangiz Ziaee

سپاس و ثنا لایق خدای است که پروردگار جهانیان است چنانچه که خداوند (ج) دروقتی……

by farhangiz-ziaee

read more

روزه

Anita Shirzad

روزه از جمله  پنج بنای اسلام است که  بر مسلمانان فرض گردانیده شده است……

by anita-shirzad

read more

حسادت

Moshtaq Ahmad Tokhi

حسد آن است که کسی میل نداشته باشد دیگری دارای مزیت و نعمتی باشد و بخواهد……

by moshtaq-ahmad-tokhi

read more

انسان

Shaiqeh Islamy

انسان یک موجود کاملاً عاجز وناتوان است اما خداوند(ج) انسان را اشرف مخلوقات……

by shaiqeh-islamy

read more

عیدین

hekmatullah

  عیدین که یکی از مراسم و روزهای است که خداوند متعال وپیغامبر  خداوند حضرت……

by hekmatullah

read more

زندگی

sarasadat9

زندگی چیست؟ آیا ما فقط بخاطر رسیدن به خوشبختی زندگی میکنیم ؟ مقصد ما اززندگی……

by sarasadat9

read more

عید

aci danesh

 عید  شام بود که به سوی خانه برمیگشتم این هم از دومین روز عید که سپری……

by aci-danesh

read more

عشق

jawad3noorzoy

عشق پدیده عشق ازذات مقدس خدای رحمان سرچشمه می گیرد .زیرا خداوند  خالق……

by jawad3noorzoy

read more

عشق

jawad3noorzoy

عشق پدیده عشق ازذات مقدس خدای رحمان سرچشمه می گیرد .زیرا خداوند  خالق……

by jawad3noorzoy

read more

بد ترین شخصیت ها

sarasadat9

بد ترین  شخصیت ها چیست ؟ میتوانیم از خود یک شخصیت خوب بسازیم؟                              ……

by sarasadat9

read more

جهنم

Ameneh akbary

زمانیکه الله تعالی تمام بنده گان خود را از قبر میخیزاند و به هر شخص اعمال……

by amenehakbary

read more


Back to Top