Search results for: "خداوندج"


انسان

razia11

من همین ام انسان خاکی ام من همین ام عضو افغانی ام من همین ام بنده اصلی ام……

by razia11

read more

غیبت

semai

هر خواهر و برادر غیبت می کند مانند این است گوشت برادر مسلمان خود می خورد……

by semai

read more

صبرزیبا

weida

صبروشکیبای یکی ازبهترین عادات انسانهای استسنای است که دارای اراده ای قوی……

by weida

read more

معلم

weida

زمانیکه نام معلم رامیشنویم بایداولترازهمه بدانیم معلم کیست وچه کسی را میتوان……

by weida

read more

حقوق والدین

razia11

مادروپدربهترین بنده های خداوند(ج)می باشند.که درنزد وی ازجایگاه عظیمی برخورداراند.وخداوندمتعال……

by razia11

read more

دین اسلام

fareshtasadat

دین به معنای عزت،حکومت،سلطنت،پادشاهی و فرمانروایی است.وهمچنان معنای دیگری……

by fareshtasadat

read more

نماز

sarasadat9

  نماز ستون دین وکلید جنت است .[خداوندج]نماز را برای پاک شدن ما از کبر واجب……

by sarasadat9

read more

خداوند(ج)

khatereh93

بنام خداوند بخشنده ومهربانحمد ثنا وصفت خداوند(ج)بنام خداوندی که پیدا کننده……

by khatereh93

read more


Back to Top