Search results for: "خداوند_ج"


محیط زیست!!!

diba520

محیط زیست یکی از جمله مهمترین کارهای که باید در یک کشورو یک ملت صورت گیرد……

by diba520

read more

قرآن کریم

Hatifi-Herat

قرآن کریم یکی از بزرگ ترین معجزه های حضرت محمد /ص/ است و قران کریم از طرف خداوند……

by Hatifi-Herat

read more

رویای شیرین من

somaua

هر شخص در زنده گی خود یک رویای دارد که همیشه می خواهد رویا اش بر آورده شود.بعضی……

by somaua

read more

پدرم

somaua

من همان کودکی هستم که پدر خود را در یکی از جنگ های افغا نستان از دست داد م……

by somaua

read more

طبیعت

Malake Jalali School

خداوند لایزال خالق حقیقی همه ئ موجودات است؛ زمین و اسمان و هرآن چیزی که میان……

by MalakeJalaliSchool

read more

علم

morsa ghadri

علم چیست؟ آیا تنها شامل دروسی است که در مکتب ویا پوهنتون خوانده می شود یا……

by morsaghadri

read more

حجاب

lalaherfan555

  بهترین چیز در زنده گی یک زن حجاب او میباشد حجاب اسلامی زینت یک زن مسلمان……

by lalaherfan555

read more

نماز

asayeeshsarwari

نماز نمازرکن اساسی دین است نماز دومین بنای دین مبین اسلام است برای هریک……

by asayeeshsarwari

read more

غیبت چیست؟

razia11

غیبت از جمله گناهان کبیره محسوب می شود و یکی از بد ترین اعمال می باشد که خداوند……

by razia11

read more

طبیعت

morsa ghadri

  وقتی که حرف از قدرتهای و وجود خداوند (ج) را بر زبان می آورم زود نظر ما……

by morsaghadri

read more

بهار

linarahim

خداوند(ج)تمام انسان هاراخلق کرده ونعمات زیادی رابرایش داده است .آسمان وزمین……

by linarahim

read more

هرات ما

Farzana Jami

(بسم الله الرحمن الرحیم) امروزشهر هرات (فرهنگ هراتی) اینجا شهر هرات است ،شهر……

by farzana-jami

read more

حجاب

linarahim

حجاب یکی ازخصوصیات دردین مقدس اسلام حجاب میباشد.که خصلت ایمانی ووجدانی……

by linarahim

read more

رویایی من

maryam akbary

  رویایی من......... این است رویایی من........... رویایی دختری با دلی گرفته و چشمانی……

by maryamakbary

read more

علم

Saidaliasghar Yaqoobi

آموختن علم بر هر مرد وزن مسلمان فرض می باشد،پس برای همه ئی ما لازم است که……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

جنت

Ameneh akbary

وقتی که الله تعالی انسانها را از قبر های شان میخی زاند و تمام اعمال نامه……

by amenehakbary

read more


Back to Top