Search results for: "خشونت"


رهایم کن

bhnamtabsm

  آری رهایم کن دیگر نمی خواهم در طوق اسارت تو باشم نمی خواهم دیگر مرا به……

by bhnamali

read more

صلح و خشونت

Laleh zaka

صلح و خشونت   زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد……

by Laleh1

read more

زن

linarahim

خداوند (ج)زن راآفریدواورااشرف مخلوقات قرارداد.واگرزن وجودنمی داشت .عالمی……

by linarahim

read more

مواد مخدر

linarahim

  موا دمخدر  به چیزهای گفته میشود.که استعمال آن برای صحت انسان بسیارمضروویران……

by linarahim

read more

حقوق زنان

khatereh93

حقوق زن چندی پیش بعضی زنان فعال جامعه ما به جاده هاوخیابان ولایات  بیرون……

by khatereh93

read more

صلح

Saidaliasghar Yaqoobi

زندگی اجتماعی انسان ها زمانی خوش آیند است که همه ئی افراد جامعه از مفهوم……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

سحرګل

Laili Zia

  سحرگل چهارده ساله که توسط برادراندرش محمد خان به ازد واج داده شده بود……

by laili-zia

read more

زنان

omidarahmany

  شعار همیشه که میگویند زن نیمه از پیکر جامعه است. زنان از آن قشر فعال ومهم……

by omidarahmany

read more

عشق بی مفهوم

ravina

در وجود هر انسان عشق واحساس وجود دارد نباید خود را سر در گیر عشق واحساسات……

by ravina

read more

حقوق زن

Fateh High School

سپاس خداوند توانا را که بخاطر بهبودی طبیعت هر آنچه را نظم بخشید. بر اساس……

by FatehHighSchool

read more

خیانت....

amenazafari

در دنیای کثیفی قرار داریم، دنیایی که هر کسی به فکر خودش است، دنیایی که هر……

by lovelysweet

read more

من یک زنم..

freshta shahidy

زنان با پوست و گوشت خود همه انواع و اقسام پیچیده و چندلایه خشونت را می شناسند:خشونت……

by freshta-shahidy

read more

خشونت

yasar asekzai

خشونت خشونت وجه منفی ذهن و روان انسان است که عوامل متعددی در شکل گیری آن……

by yasar-asekzai

read more


Back to Top