Search results for: "خوشبخت"


پدر

fahima yusefzadeh

پدر   پدر یک واژه ی خوب و اسلامی است که برای همه کس مناسب نیست پدر ها همه……

by fahima-yusefzadeh

read more

سپاه عشق

Tamana Hamidy

عشق کلمه راز آمیز،حس پر درد و دارای درمان ،حسی که خود را پادشاه تمامی احساسات……

by tamana-hamidy

read more

من تو

shimaamiri

در بدترین لحظات کسی است که تو را یاری می کند در حالیکه در لبه ضخره ای دستت……

by shimaamiri

read more

لبخند

nargeszaka

لبخندلبخند زیبا ترین کلمه ایکه زندگیم شکل دیگه به خود میگیره ودلم از هوای……

by nargeszaka

read more

اعتماد

Omid dorani

زندگی وقتی زیباست که همه معنای اعتماد را به طور کامل بدانند و به آن عمل کنند……

by Omiddorani

read more

دانش

parima nabizada

دانش بهترین نعمت،بزرګترین سرمایه وباارزشترین چیزدرزندګی هرانسان خوشبخت……

by parima-nabizada

read more

سرنوشت

Arzoorahmany

  سرنوشت من ازروزی شروع شدکه من پابه جهان گذاشتم سرنوشت من به مانندروزگارسیاه……

by Arzoorahmany

read more

گذشت

Omid dorani

گذشت مشخصهء انسانهای با درک است انسانهای باگذشت را همه گرامی میدارند و در……

by Omiddorani

read more

علم

Omid dorani

ای علم ای پر معنا ترین واژه و ای که از وجودت جهان منور گشت . بباران شگوفه هایت……

by Omiddorani

read more


Back to Top