Search results for: "خوشبختی"


زن

parmila rahimi

زن!!!! زن مادراست.زن خواهراست.زن نعمت وهدیه ای ازجانب خداونداست.اگرراجبع……

by parmila-rahimi

read more

من تو

shimaamiri

در بدترین لحظات کسی است که تو را یاری می کند در حالیکه در لبه ضخره ای دستت……

by shimaamiri

read more

یک نگاه

Omid dorani

نگاه مفسر حرف دلهاست ، گاه یک نگاه به انسان روح میبخشد و گاه یک نگاه باعث……

by Omiddorani

read more

زن

maryamnazhat

من ازنهایت شب حرف میزنم                                   ……

by maryamnazhat

read more

محیط زیست

hangama12

این بارمی خواهم بحث مهمی داشته باشم درباره آن موضوعی که روزانه ها وهمه ما……

by hangama12

read more

مکتب

semai

مکتب جای آموختن علم دانش است .جای که آینده انسانها میسازد از بی راهی به راه……

by semai

read more

صلح

NasirAhmad459

صلح صلح یک پدیده الهی است که تمام موجودات زنده به آن ضرورت دارند وخداوندمتعال……

by NasirAhmad459

read more

علم وعقل

nargeszaka

علم وعقل باید گفت این دو چیز ضرورت ترین چیز های هستند که یک انسان کامل و با……

by nargeszaka

read more

عشق

razia11

این چه کلمه ایست که زنده گی انسان ها را دگرگون می سازد این چه قدرت ایست که……

by razia11

read more

خالق من

bahareh-hoseini

وقتی تو در میان نوشته هایم جا میگیری سعی می کنم به درستی ترسیمت کنم آن گونه……

by bahareh-hoseini

read more

سکوت پر از راز

gete

  تمام شهر را سکوت فرا گرفته است و بانگاهی مختصر میتوان فهمید که این سکوت……

by gete

read more

خوشبختی

fareshtasadat

. خوشبختی:اولین سلسله مراتب نیاز های انسان تامین نیاز های جسمانی و بالاترین……

by fareshtasadat

read more

زمستان

Laleh zaka

زمستان عبارت از چهارمین فصل سال است .                        ……

by Laleh1

read more

نقش کتاب

hekmatullah

    کتاب را که باید منحیث بهترین راهنما و دوست پذیرفت یکی از منبع های……

by hekmatullah

read more

عروس خورد سال

gete

عروس خوردسال عروس شدن و داماد شدن و عروسی کردن حق و سنت است اما با در نظر……

by gete

read more

تلاش کن

Omid dorani

بهترین راه برای بدست آوردن بزرگترین خواسته ها تلاش است تلاش کن که بتوانی……

by Omiddorani

read more

راه سخت

mohammad zaman

در تاکسی نشسته ام خیابان ها همه و همه مسدود شدن شاید برای راهی که شاید کشور……

by mohammadzaman

read more

معلم

Laili Zia

  معلم عزیزم چراغ روی میزم                      ……

by laili-zia

read more

زنده گی

jawad3noorzoy

زنده گی زنده گی دفتر سفیدی است که هنکام تولداز خدای رحمان هدیه کرفته ایم……

by jawad3noorzoy

read more

صلح

Laili Zia

صلح اساس و تهداب زندگی انسان است  به خاطر ترقی کردن یک جامعه وبه خاطر آرامش……

by laili-zia

read more

رازخوشبختی

Analia Ashkan

تمام انسانها همواره درپی رسیدن به خوشبختی اندودر هرحال وهرطوری شده میخواهند……

by AnaliaAshkan

read more


Back to Top