Search results for: "خیال"


والدین

farzana360

  والدین بهترین هدیه خداوند(ج) است. که برای تمام بشر داده است. برای تمام……

by farzana360

read more

مطلب

MANI ANNEX

مطلب سے میرا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی دوستی۔جی جناب آج کل کی دوستی جو کے صرف……

by mani-annex

read more

جام زندگی

maryamnazhat

بادیدگان فروبسته ،لب برجام زندگی نهاده ایم واشک سوزان برکناره زرین آن فرو……

by maryamnazhat

read more

تیری جستجو

shakir jan

کبھی بارگاہ خیال میں، کبھی خانقاہ جمال میں سبھی حرف ہیں تیرے رو برو، جو ہیں……

by shakirjan

read more

جوانی

Mozhdah Mohtasebzadah

  ای مکاتب پراز عشق  وتقوای جوانی من شما هستید ؟؟؟ متی و سرور شما هنوز……

by mozhdah

read more

نماز

Safiullah

نماز یکی از مهمترین امور عبادی که همیشه بدان توصیه می شویم، نه تنها از سوی……

by safisafa

read more

فانوس عشق

arazofrotan

  دنیاست پرازشوق وعلاقه زبرتو دنیا خراب است زعشق وخبرتو من دم زده دوداحساس……

by arazofrotan

read more

مو

Muhammad Musa Jafari

مو   هر چی شعر حرف مزخرف همه در این قالب اند مو را از ماست بکشید ای شاعران……

by MuhammadMusaJafari

read more

علم

hekmatullah

  علم به معنای دانستن، دانش و همچنان آموختن و آموزیدن است. اما در انگلیسی……

by hekmatullah

read more

میشه

kaveh ayreek

باد میوزد و من گیسوانم را از پنجره رها میکنم . میگذارم سوار بر اسب خیال به……

by mohammadhasani

read more


Back to Top