Search results for: "دانستن"


معجزه عشق

helin zahad

سالها پیش .درکشور آلمان ،زن وشوهری زندگی میکردند .آنها هیچ صاحب اولاد نمی……

by rabihazahad

read more

سکوت مرگ

hastitofan

در زندگی در اکثر از موقعیت ها سکوت کردم نه به خاطر نه دانستن فقد به خاطر دختر……

by hastitofan

read more

من کی هستم؟

laila317

میخواستم ننویسم اما نوشتم گویا تهاجم حرف هایم دیگر ماندنی نیست !  صدای……

by laila317

read more

علم

hekmatullah

  علم به معنای دانستن، دانش و همچنان آموختن و آموزیدن است. اما در انگلیسی……

by hekmatullah

read more


Back to Top