Search results for: "دانشمندان"


هنر

Omar Zobair Hamidy

هنر چیست؟؟؟ هنر یعنی فن و یا هر چیزی که در نهان انسان به شکلی از اشکال نهفته……

by omar-zobair-hamidy

read more

نوجوانی

zahra sultani

نوجوانی کدام دوره ی زندگی است؟ سوالی که شاید بعضی افراد جواب آنرا نمی تنند……

by zahrasultani

read more

سرکه

farhad hakimi

ازجابر بن عبدالله روایت شده است که روزی پیغمبرخدا (ص) دست مرا گرفت وباخود……

by farhadhakimi

read more

اموختن علم

Laleh zaka

اموختن علم   اموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض می باشد پس برای همه یی……

by Laleh1

read more

هرات

Omar Zobair Hamidy

هرات ولايت هرات را كه از ابتدا به نام هري مسما بوده يكي از جمله اي شهر هاي……

by omar-zobair-hamidy

read more

زن و جامعه

Nilofar

خانواده اولین و کوچکترین جامعه انسانی است.که عبارتند از:مادر ،پدر،و فرزندان……

by neloofar

read more

حقوق زن

Nilofar

زن موجودیست که در جامعه انسانی از حقوق والای بر خوردار است.اینکه به زن احترام……

by neloofar

read more

فضا

nargeszaka

سیاه چالهای کهکشانیدر عالم کاینات سیاه چالهای موجود میباشد که در ابتدا……

by nargeszaka

read more

پنیر

asilla

یکی از دانشمندان میگوید یک غذا بدون پنیر مانند زن زیبائی است که یک چشم ندارد،……

by asilla

read more

موفقیت!

Forogh Ebrahimzade

موفقیت کلمه جادوی است که معمولا نظر به زمان و موقعیت هر فرد زیادمورد استفاده……

by forogh-ebrahimzade

read more

حس ششم

Omar Zobair Hamidy

حس ششم يعني چي؟ آيا به ايده شما حس ششم واقعا وجود دارد و يا هر شخصي آنرا دارا……

by omar-zobair-hamidy

read more

آفتاب

Omar Zobair Hamidy

آفتاب                                                           ……

by omar-zobair-hamidy

read more


Back to Top