Search results for: "دختری"


فرشته

nazanin mereyar

  فرشته دختری بود که پدرومادرش او را خیلی دوست داشتند فرشته درصنف هفت……

by nazanin-mereyar

read more

زندگی من

hastitofan

زندگی من روز و شب در حال نوشتن هستم نوشتن از نوشته های که در دل نوشته دارم……

by hastitofan

read more

سرنوشت

azita sadiqi

سر نوشت سرنوشت یا تقدیر هر دو با نوای زنده گی آمیخته است این نی یک آهنگ را……

by azita-sadiqi

read more


Back to Top