Search results for: "درختان"


نجاری

fawzia622

نجاری یک شغل با ارزش و مهم است که درهر کشور مردم به این شغل مصرف کاراند داشتن……

by fawzia622

read more

جنگل

fawzia622

جنگل های در یک کشوربسیار مفید و با ارزش است باعث تصفیه هوا و پاکی محیط زیست……

by fawzia622

read more

فصل بهار

marjanjami

نخست از همه شکر گذاری از آن ذات زیبا که خودش زیبا تمام مخلوقاتش را زیبا آفرید……

by marjanjami

read more

پیام اتحاد

samana

در شبهای سرد زمستانی که آمدن برف سکوت را حکمفرما میکند وهمه درختان برهنه……

by samana

read more

كشتيها

nooriya erfaniyan

درزمانهای بسیاردوردریاهاواقیانوسهابه نزدانسانهاچندان مهم نبودندچون آنهانمی……

by nooriya

read more

زمستان

Laleh zaka

زمستان عبارت از چهارمین فصل سال است .                        ……

by Laleh1

read more

باران

akbari

باران یکی از نعمت های بزرگ خداوند (ج ) است که بسیار با ارزش است که هر دانه……

by akbari

read more

هنر

marie444aniri

هنرعبارت ازبیانگرچیزهای تخیلی است که یک هنر مند فعال که می توانددرذهن خودمجسم……

by marie444aniri

read more

حیوانات

bahmanbarekzai

 حیوانات که برروی زمین می باشد خیلی زیاد می باشد وهرکدام چی گل.نباتات.گیاهان.حیوانات.درختان.تمام……

by bahmanbarekzai

read more

بهار

habibullah jafari

به نام خدا بهار می خواهم که در این مقاله بنویسم که بهار چقدر فایده دارد. بهار……

by habibullahjafari

read more

خزان

siyar hakimi

در موسم خزان هوا روز به روز سرد شده میرود گل ها، نباتات پژمرده شده و گل……

by siyarhakimi

read more


Back to Top