Search results for: "درست"


یتیم

malina amiry

  یتیمم دور زمادر اشک ریزم اشک ریزم                    ……

by malina-amiry

read more

دوست

fawzia622

انسان یک موجود اجتماعی است و از وقت که تولد می شود شروع به یاد گیری می کند……

by fawzia622

read more

*وقت*

Masooma Ibrahimi-pouya

از قدیم گفتن وقت طلاست، و شاید هم گرانبها تر از طلا، چون زمان از ميان رفتني……

by MasoomaIbrahimi-pouya

read more

گمشده

bahareh-hoseini

این روزها آدم ها با من مهربانی میکنند... به من هدیه میدهند و مرا بخاطر کارهایی……

by bahareh-hoseini

read more

تروریست 2

fariba6ahmadi

  و باز هم به خاطر مقاصد و آرزو های غیر محال شان فرصت به چنین فکری را نمیدهد……

by fariba6ahmadi

read more

اموختن علم

Laleh zaka

اموختن علم   اموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض می باشد پس برای همه یی……

by Laleh1

read more

زمانه

Taieba Amiri

بنام آنکه هستی نام ازویافت          فلک جنبش زمین آرام……

by TaiebaAmiri

read more

دین اسلام

fareshtasadat

دین به معنای عزت،حکومت،سلطنت،پادشاهی و فرمانروایی است.وهمچنان معنای دیگری……

by fareshtasadat

read more

حقوق زنان

marie444aniri

زنان نیمی ازپیکرجامعه را تشکیل میدهد.درحالکه کارهای زیادامورزند گی به دوش……

by marie444aniri

read more

مدیریت

zohal arezoo

مدیریت یک بخش عمده مهم و اساسی را در رسانه  سازمان و حتی در یک فامیل چند……

by zohalarezoo

read more


Back to Top