Search results for: "درگاه"


صلح

weida

                                     ……

by weida

read more

سياوش - 3

nooriya erfaniyan

طاهربا ديدن سياوش خشكش زد.عمه دستهايش را برسرنهاده بودواشك مي ريخت.نمي دانستند……

by nooriya

read more

نیایش

marzia200haidari

!خدایا تو میدانی که هر باری که گناه می کنیم و یا در دو راهی قرار می گیریم ویا……

by marzia200haidari

read more


Back to Top