Search results for: "دشمن"


موفقیت

soodabeh ahadi

رسیدن به هدف بعد از سعی و تلاش فراوان در زنده گی را موفقیت گویند. رسیدن به……

by soodabeh-ahadi

read more

وطندوستی

linarahim

 وطن عزیزمااقغانستان است.وبایددروجودتمام انسان هاحس وطندوستی درهررگ……

by linarahim

read more

همنشین 2

Safiullah

چندی پیش نوشته ای داشتم در مورد چگونگی انتخاب نمودن دوست، رفیق و همنشین……

by safisafa

read more

همکاری

Omid dorani

همکاری یکی از صفات برگزیدهء انسانیست  . بر تمام انسانها لازم است تا همیشه……

by Omiddorani

read more

زن کیست؟

Fatema Amini

زن کیست؟ اگر این سوال از مردم کشورهای دیگر پرسیده شود آنها میگویند زنان……

by fatema-amini

read more

ثروت

yasar asekzai

ثروت ثروت حقیقی، علم وتقوا است هرچه ثروت بیشتر می شود، حرص وطمع هم بیشتر……

by yasar-asekzai

read more

استقلال

lailaariya

استقلال استقلال هدیه داده نمیشود باید آنرا حصول کرد برای بدست آوردن آن باید……

by lailaariya

read more

غیبت

hekmatullah

  غیبت و دو رویی یکی از صفات شیطانان بوده که به جز از اینکه کدورت را در……

by hekmatullah

read more

جنگ چیست؟

qahar kabiri

  بشریت همانگونه که در زمینه صنعت تولید و کارهای اجتماعی سر کار دارد به……

by qahar-kabiri

read more

قلم

Ziba Haidarey

قلم یکی از نعمتهای خداوندج واز مهمترین ابتکارات واختراعات در زندگی بشریت……

by ziba-haidarey

read more


Back to Top