Search results for: "دغدغه"


زاد روزم

sani arjmand

  يك سال ديگر گذشت با خاطره هاى خوب و بدشايد از بعضى ها انتظار داشتم امروز……

by sani-arjmand

read more

زندگی

parvin yari

    زندگی ما انسانهای قرن 21 هستیم.درهمه جای دنیاانسانها حق زندگی کردن……

by parvin-yari

read more

امنیت

Arzoorahmany

  پدیده که اذهان وافکارهمه راسر لویح همه گام های شان قرارداده است .اصلی……

by Arzoorahmany

read more

"نماز"

samaseddiqi

  تنها راه رسیدن به خداوند"ج"و رفع گناهان مان نماز است... نماز یکی از شاخه……

by samaseddiqi

read more


Back to Top