Search results for: "دفاع"


سکوت

kobra30

آری! سکوت واژه ی که تسکین دهنده است اما پُر از مفهوم است، پُر از درد است و……

by kobra30

read more

صلح و خشونت

Laleh zaka

صلح و خشونت   زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد……

by Laleh1

read more

حقوق همسایه

safa662

  حقوق همسایه حق همسایه بالای یک همسایه دیگر بسیار زیاد است و باید هر انسان……

by safa662

read more

دفاع از وطن

ravina

دفاع از وطن یکی از وظایف ایمانی هر فرد است که باید هر فرد از جامعه به خاطر……

by ravina

read more

مقام زن

Bahram Khosrawi

زن یک مقام والای دارد چون زن یک مادر است و خداوند (ج) فرموده اند: که بهشت زیر……

by bahram-khosrawi

read more

استقلال

lailaariya

استقلال استقلال هدیه داده نمیشود باید آنرا حصول کرد برای بدست آوردن آن باید……

by lailaariya

read more


Back to Top