Search results for: "دلتنگی"


تنهایی

samana

تنها زیستن، تنها ماندن، تنها گریستن، خلاصه در زندگیه خالی از دوست حقیقی……

by samana

read more

او رفته است.

Mohammad Hassan Sultani

وقتی نخواهد بشود...خودت را هم بکشی ﻧـــﻤـــﯿــﺸــودشماره اش را پاک میکنی... ﻧـــﻤــﯿــــﺸــودبا……

by MHS31

read more

اعتماد

mahtabyaseni

اعتماد تنها حرفی است که اگر وجود داشته باشد رابطه ها را مستحکم وزیبا می سازد……

by mahtabyaseni

read more

نامردی.

safa samar

خدایا: امروز دلم را به تو میسپارم ... دلی که همچون یک دفتر...... پر است از دلتنگی.……

by safa-samar

read more

شب یلدا

samaseddiqi

شبی از شبهای سرد ز مستان! با همه دلتنگی های روز گار! چشم به دریچه آرزو داشتم!……

by samaseddiqi

read more

برگرد

freshta shahidy

برگرد خدای کودکیم اکنون سالها میگذرد و من هنوز با تو قهرم! اما برگرد و به……

by freshta-shahidy

read more


Back to Top