Search results for: "دوم"


مردی که برج ایفل را…

Back to Top

زکات

roma67

  چه چیزرا زکات گویند؟تمام اجناس که بخاطرمعاملات خریداری میگردد واضافه……

by roma67

read more

سال و ماه

Laleh zaka

سال و ماه   در صنف های قبل ما خواندیم که وقتی که زمین یک دور کامل به گرد……

by Laleh1

read more

ملل متحد

maeda4

سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد یک ارگان بین اللملی می باشد.سازمان ملل متحد……

by maeda4

read more

رژیم

Massihullah Rahmani

رژیم یک واژه فرانسوی است که به نوع حکومت اطلاق می شود .در حال حاضر سه نوع……

by massihullah-rahmani

read more


Back to Top