Search results for: "دیوار"


زنده گی فروغ فرخزاد

Back to Top

باورم نمیشه

Afwebco

باورم نمیشه دستات توی دست من نباشن رو در و دیوار خونه گرد تنهایی بپاشه تو……

by Afwebco

read more

گیتار من

azita sadiqi

گیتار من   این روز ها دلم خیلی گرفته، ولی نمی دونم چرا جای گریه هایم می……

by azita-sadiqi

read more


Back to Top